Pompen of Verzuipen

Armoede bij hogeropgeleiden en succesvolle Nederlanders

De documentaire “Schone Schijn” met in de hoofdrol Serge Janssen Daalen en zijn gezin was de vonk die afgelopen week een kettingreactie teweeg bracht op social media. Over het probleem armoede bij hogeropgeleiden in Nederland dat tot op heden een verborgen realiteit bleef.

De documentaire rondom Serge Janssen Daalen in “Schone Schijn” is een belangrijk momentum. Het belicht de armoede die geen aandacht krijgt, de armoede die ondenkbaar is en gewoonweg niet bestaan kan. Dit immers is ook de armoede waar Den Haag zijn kop voor in het zand steekt. Dit dames en heren, waren de consumenten van voor de crisis die ervoor zorgden dat de winkels hun omzetten haalden toen het nog niet nodig was om lowbudget shopping bij Action of Primark te moeten doen. Lekker op vakantie twee keer per jaar, weekendjes weg… Deze mensen leefden het leven volgens de standaard van dat wat zij verdienden, ieder op een eigen manier.

Het perfecte plaatje
Het gaat hier uiteraard niet over de lagere sociale klasse of lager opgeleiden.
Dit is de schaamte en schande van de ongeziene hogeropgeleiden die door de crisis veelal in ZZP of ondernemersrollen zijn geduwd vanuit noodzaak. Uit noodzaak denkt u? Jazeker, veel van deze mensen zijn hun vaste baan kwijt geraakt in de consultancy wereld. Wie zijn baan kwijt raakte kon namelijk als ZZP-er wel weer aan de slag bij zijn vorige werkgever en bleef zo verzekerd van werk (zo dacht men). Totdat de wet DBA om de hoek kwam zeilen met draconische maatregelen voor ZZP-ers, vooral wat betreft de consultancy branche. Deze ZZP-ers werden angstvallig doodgezwegen en niet meer ingehuurd. Echter, deze groep heeft het zwaar, heel zwaar. Vaak bevinden ze zich in de tropenjaren van hun gezinsleven. Opgroeiende jonge kinderen of pubers, net het huis van je dromen gekocht. Dit is het bekende perfecte plaatje zoals ook minister president Rutte het graag ziet. Het was de kroon op hun harde werken, want dat deden ze! Voor de buitenwereld bestaat armoede bij hoger opgeleiden niet, dat is onmogelijk! Zij waren toch altijd zo succesvol?!

Ondernemers zijn gewend om langs de ravijnen van risico’s te balanceren. Begrijp goed dat wanneer voor de reguliere werknemer of ambtenaar de alarmbellen rinkelen, het ondernemersbrein op survivalmodus springt en gewoon doorgaat.

Calvinistisch vingertje
Het probleem armoede onder hogeropgeleiden wordt totaal weggekeken en meer dan eens wordt de schuld in de schoenen van de betreffende ZZP-er of ondernemer geschoven. En als je dan wel bij de instanties moet aankloppen staat men te knipperen met de ogen van ongeloof…….. “Ach jij hebt toch zo een nieuwe job!” is een veel gehoorde uitspraak. Jaja…. even vergetend wat voor hel deze mensen al zijn doorgegaan in de jaren voordat het zover komt dat men bij hulpinstanties aan tafel schuift. Waarom? Omdat een ondernemer koste wat kost zijn hand niet bij anderen wil ophouden en doorgaat tot hij erbij neervalt. Ondernemers zijn gewend om langs de ravijnen van risico’s te balanceren. Begrijp goed dat wanneer voor de reguliere werknemer of ambtenaar de alarmbellen rinkelen, het ondernemersbrein op survivalmodus springt en gewoon doorgaat. Deze mensen blijven geloven in eigen kracht. Het is pompen of verzuipen! Dit wordt vaak zelfs afkeurend afgedaan als onverantwoordelijk gedrag. Is dat ook zo? Waar Nederland vaak zwaait met het Calvinistische vingertje wanneer iemand de hand op moet houden bij de overheid, zijn dezelfde medelanders die vaak net zo keihard hun oordeel vellen wanneer iemand in financiële problemen geen handje op gaat houden.

En zie hier de contradictie en betweterigheid van onze maatschappij! Wat het betreffende gezin van Serge in deze documentaire mee maakt is met geen pen te beschrijven! De machteloosheid als ouders, de 10 verschillende petten die de man gedwongen is extra te dragen om het leven met zijn gezin te kunnen waarborgen is van bovenmenselijk kunnen! Hoe navigeert een normaal mens tussen depressie en overlevingsdrang, een schurkende burn-out en de hoop in de ogen van je kinderen en je vrouw, je betrouwbare zakelijke imago om new business te genereren en iedere keer weer de tegenslag? Hoe zou deze man dineren met zijn potentiele zakenpartners in de hoop op een nieuwe geldstroom? Zou hij bij iedere hap denken aan de gekookte witte rijst en een glas thee dat vrouw en kinderen diezelfde avond moeten eten? Zou zijn motivatie niet gretig zijn in de wetenschap dat hij hen weer fatsoenlijk eten kan waarborgen door de investering die hij doet om op dat moment zakelijk te slagen?

Publiekelijke schandpaal en bescherming persoonsgegevens
Waar iedereen in de documentaire roept dat Serge beter veiligheid kan zoeken in een reguliere job, beseft men gewoon niet dat dit het einde betekent van heel veel kostbare levensenergie. Om nog maar te zwijgen over de zekerheid die een reguliere baan überhaupt te bieden heeft. Vaak ben je overgeleverd aan een recruitmentbureau of aan tijdelijke contracten, in het ergste geval aan een nul-urencontract, waarmee je ook geen zekerheid verwerft.
Het risico dat ZZP-ers en ondernemers lopen wanneer aangeklopt wordt bij de instanties is dat men alles maar dan ook alles moeten verkopen om überhaupt ergens aanspraak op te kunnen maken. Dit betekent vaak een enorm gezinstrauma. Een ondernemer zal dus altijd proberen zijn leven te waarborgen, onder wat voor omstandigheden dan ook! De meeste van de hoger opgeleiden in armoede blijven anoniem, want wanneer je met naam en toenaam genoemd wordt en men googlet je naam tijdens een sollicitatieprocedure, dan verlies je alle geloofwaardigheid. Men weet direct alles van je en dus maak je weinig kans meer op een baan. In de documentaire wordt ook aangegeven dat de man werd uitgesloten van participatie in het schoolbestuur, omdat men online inzage had in de openbare gegevens van zijn persoonlijk faillissement. Is er dan niemand die zich afvraagt of zoiets onder de wet bescherming persoonsgegevens valt? Het moge duidelijk zijn dat de Middeleeuwse praktijken van verkettering heden ten dage bij persoonlijk faillissement nog steeds gehoor vindt door publiekelijk online aan de schandpaal genageld te worden. “Het is een schande!” je hoort ze al praten zonder achtergrond informatie. Dit is buitengewoon schadelijke informatie wanneer iemand probeert een leven opnieuw op te bouwen na een traumatische periode.

Wie weet dat Den Haag doormiddel van een anonieme oproep nog vele, vele schrijnende verhalen van hoogopgeleide failliete armoedzaaiers te horen zal krijgen. De vraag is; wil Den Haag dit wel horen?

Auteur Eveline van der Leeden (ervaringsdeskundige)

Ons Kantelhuis is een innovatief concept en de missing link in zorg en welzijn. Waar mensen in een sociaal/financieel kwetsbare positie -tegen andere waarden dan geld- de ruimte krijgen voor een waardevolle therapeutische time-out van een paar weken. Gedragen door een betrokken en bewuste community van een vaste kern ervaringsdeskundige professionals en vrijwilligers. De initiatiefneemsters Quinta en Sandra willen met ONS Kantelhuis een andere toekomst creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien en te kantelen.

De groep mensen die tussen wal en schip valt groeit en groeit, help ons hier een einde aan maken. Met een donatie help je ons om deze mensen niet te laten verzuipen.  http://onskantelhuis.nl/product/donatie-voor-ons-kantelhuis/

Verslaggevers van kranten en andere media worden van harte uitgenodigd dit artikel te publiceren met bronvermelding. Voor meer informatie over ONS Kantelhuis gelieve een email te sturen naar onskantelhuis@gmail.com

Voor wie de uitzending heeft gemist -ga naar Uitzending Gemist

Van idealisme naar kapitalisme

Van idealisme naar kapitalisme, de cyclus herhaalt zich.

Tiny Living is een heuse trend aan het worden en is zich grofweg op aan het delen in twee doelgroepen. Een groep mensen die in Tiny Houses wil leven om de kosten voor levensonderhoud te minimaliseren (en door het gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen) en hun carbon footprints willen verminderen. En een groep financieel draagkrachtige mensen die vooral vrijheid willen in bouwen en leefomgeving, of juist in de vorm van een community willen samenwonen met gelijkgestemden.

De aandacht voor Tiny Living is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven en is als gat in de markt opgepakt door ontwerpers en project ontwikkelaars wat de prijzen in ieder geval fors heeft opgedreven. Hierdoor wordt Tiny Living voor de eerste doelgroep al bijna niet meer haalbaar.

Laten we de cyclus zich weer herhalen of maken we het inclusief? Kan het één dienstbaar zijn aan het ander of blijven we vanuit het oude paradigma dienstbaar aan het geld?

Deze week zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Westerveld. In hun gemeente ligt namelijk al een prachtige historische fundering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Voor velen bekend uit het boek en het toneelstuk Het Pauperparadijs; zie https://www.welkomtoenwelkomnu.nl/

Hoe mooi zou het zijn als we dit in huidige tijdsgeest samen kunnen innoveren van weldadigheid naar welbehagen met een methode die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. De gemeente Westerveld wil graag van betekenis zijn en als gemeente zichtbaar sociaal innoverend zijn en blijven.. Na 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid wordt het misschien tijd voor een update naar een Maatschappij der Welbehagen

We leven, zoals transitie-expert Jan Rotmans dat zo fraai zegt, niet langer in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk, en dat vraagt om een visionaire blik en diepe transformaties. Het hebben van een visionaire blik geeft richting, echter dat alleen is niet toereikend. Om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen is meer nodig dan het veranderen van omgeving. Ook intern vraagt dat om grote shifts.

Wat kunnen we leren van Het Pauperparadijs en hoe zien wij een Maatschappij der Welbehagen voor ons?

Wat de link is tussen de maatschappij van Weldadigheid en met ONS Kantelhuis, is het feit dat we ons  allebei richten op van betekenis willen zijn voor mensen die even een ondersteuning kunnen gebruiken. Mensen die zich deze ondersteuning niet kunnen veroorloven, omdat het financieel kwetsbaar zijn vaak onderdeel is van hun sociaal kwetsbare situatie.

Op dit moment is de Maatschappij van Weldadigheid bezig om een nieuwe betekenis te geven aan het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Dit door de vrije Koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord met hun cultureel erfgoed, de plek te laten zijn waar mensen nieuwe kansen worden geboden. Een plek die dient als de Proeftuin van Weldadigheid voor nieuwe perspectieven op het gebied van de sociale zekerheid van nu in combinatie met gezond leven.

Wat onze idealistische visie tot een upgrade van de visie van 200 jaar geleden maakt, is het feit dat wij gaan voor een inclusieve maatschappij. Het samenbrengen van alle kennisgebieden en levensdomeinen, als ook de bijbehorende mensen die samen de maatschappij der welbehagen willen creëren vanuit betekenis geven.. Waardoor er niet zoals in het verleden een ‘exclusieve’ groep ontstaat die door Weldoeners geholpen dienen te worden tot volwaardige burgers. We zijn immers allemaal al volwaardige en gelijkwaardige burgers.
Toen, 200 jaar geleden, waren er burgers en paupers. Zij die rechten hadden (en zich die rechten financieel konden veroorloven) en zij zonder burgerrechten. Die laatste groep waren de paupers, de dieven en de zwervers. En alhoewel we nu allemaal burgerrechten hebben, is deze 2-deling er nog steeds. Sterker nog, Ze lijkt steeds erger te worden.

Door in ONS Kantelhuis uit te gaan van meerwaardecreatie en gelijkwaardigheid. En geld in een ondersteunende rol plaatsen, in plaats van leidend, denken wij dat we hierdoor een inclusieve, daadwerkelijk gekantelde mini-maatschappij met elkaar creëren, die naar buiten toe uitgedragen zal worden. Die op deze wijze haar bijdrage zal leveren aan een broodnodige verandering van onze gehele maatschappij.

Een maatschappij die vanuit een intern gevoel van welbehagen start. Een ouderwets woord dat staat voor eigen kracht en eigen regievoering. Wat alleen kan als er ook voldoende gevoel van eigenwaarde aanwezig is om eigen kracht circulair te kunnen inzetten voor ONS Kantelhuis. En daarvoor zal eerst een verandering in de benadering van de doelgroep moeten plaatsvinden, niet als tweede of derderangs burgers, maar als gelijkwaardig.

Steeds meer mensen voelen zich niet meer thuis in de huidige samenleving. Ze missen de warmte, saamhorigheid, barmhartigheid en het vertrouwen in een samenleving die draait om geld, rendement en efficiency. Waarin systemen en cijfers belangrijker zijn geworden dan mensen. Zo’n samenleving kan rationeel goed marcheren, maar is in feite ziek en maakt mensen ziek. Het punt dat Rotmans wil in het volgende artikel wil maken, is dat we die systemen zelf hebben gebouwd. En hoewel ze ons lang hebben geholpen, keren ze zich nu tegen ons. We hebben echter het vermogen om die systemen te transformeren, meent hij, omdat wij zelf het systeem zijn.

Leestip – https://www.r-evolutie.be/blog/interview-jan-rotmans-omwenteling

Sociale permacultuur

De twaalf principes van permacultuurontwerp, zoals geschetst door Holmgren (2002) zijn:

1) observeren en communiceren;
2) vang en sla energie op;
3) verkrijg een opbrengst en herverdeel deze;
4) zelfregulering toepassen en feedback accepteren;
5) gebruik en waardeer hernieuwbare bronnen en diensten;
6) produceer geen afval;
7) ontwerp van patronen tot details;
8) integreren in plaats van segregeren;
9) gebruik kleine en duurzame oplossingen;
10) diversiteit gebruiken en waarderen;
11) gebruik randen en waardeer de marginale;
12) creatief gebruiken van en reageren op verandering.

Deze twaalf principes zijn tevens een kernset van ethiek: Earth Care, People Care en Fair Share en kunnen tevens als basis voor sociale permacultuur worden vertaald naar communities.

Formulieren

Onze mailbox stroomt over van lieve mensen die allemaal iets willen betekenen voor ONS Kantelhuis, geweldig!

Om alles voor ons ook overzichtelijk te houden willen we jullie vragen om ons formulier in te vullen. We kunnen jullie daarmee ook gerichter op de hoogte houden van informatiebijeenkomsten die voor jullie specifiek van toepassing zijn.

Tussen wal en schip

Er is een snelgroeiende groep mensen die qua hulpverlening tussen wal en schip dreigt te vallen door een onverwachte wending in hun persoonlijke omstandigheden. En als je dan geen indicatie hebt voor geweld, psychiatrie of verslaving, dan wordt deze groep vaak aan hun “lot” overgelaten. Want voor deze groep, die geacht wordt zichzelf “geestelijk” en/of financieel te kunnen redden, zijn geen hulp, subsidiepotjes of vangnetten beschikbaar of zeer moeilijk vindbaar.

Vooral als je financieel in het grijze gebied terecht komt; tussen recht hebben op bepaalde inkomsten en toeslagen en deze ook daadwerkelijk ontvangen. Op papier is iemand dan in staat om zijn leven met enige moeite en inzet opnieuw op te kunnen bouwen. Maar de werkelijkheid laat helaas regelmatig ook een heel ander beeld zien; instanties kunnen elkaar op dat moment behoorlijk tegenwerken. Want als inkomsten dan niet worden ontvangen, maar wel door instanties worden meegerekend, dan is er al een gat aan het ontstaan. Dit wordt nog eens versterkt als de werkelijke leefkosten aanzienlijk hoger uitvallen dan de werkelijke inkomsten, omdat iemand bijvoorbeeld particulier iets moet huren na een scheiding om dakloosheid te voorkomen.

Op dat moment komt iemand in de “overleef stand” te staan, met nog maar 1 focus – hoe houd ik mijn hoofd boven water – en hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit. Ruimte om de levens ontwrichtende situatie te verwerken of er inzichten over te verkrijgen is er op dat moment niet. En vaak ontbreekt het ook aan de geestelijke veerkracht om echt uit de situatie vrij te breken; om van overleven weer naar leven te gaan. Op dat moment liggen burn-out, depressie en/of herhaling al om de hoek te loeren, met een verder afglijdende emotionele schaal in het vooruitzicht. Pas als een situatie dusdanig is geëscaleerd en een situatie vrijwel uitzichtloos is geworden, dan pas komt iemand voor vergoeding en hulp in aanmerking. De weg terug is dan al onnodig lang geworden en de veerkracht vaak verdwenen.

Dit willen wij met ONS Kantelhuis graag voorkomen, door sneller in te kunnen grijpen en deze groep niet aan zijn lot over te laten! Een therapeutische time-out doet wonderen, het brengt inzichten en vernieuwd vertrouwen in eigen kracht en regie en geeft hoop voor de toekomst! Het maakt het verschil tussen een noodplan en een duurzaam toekomstplan.

Grip op je knip

Schulden hebben is een ware industrie geworden waar de economie voor een groot deel op draait, inzicht hierin krijgen helpt je er vrij van te breken. Omdat wij met ONS Kantelhuis regelmatig geconfronteerd worden met schulden die iemand in de weg staan om vooruit te kunnen komen in het leven, toch maar eens een blog met tips om weer grip op je knip en je leven te krijgen.

Schulden

 • Ruim een half miljoen huishoudens hebben problematische schulden. Dat wil zeggen: ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld.
 • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.
 • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
 • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.
 • In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is 42.900 euro bij gemiddeld veertien schuldeisers.

​Bron: Schuldhulpmaatje

De beste manier om van je schulden af te komen, is ze echt onder ogen te komen en actie te ondernemen, niets werkt zo bevrijdend als de waarheid.

 • Maak je post open!
 • Maak een duidelijk overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • Steek je kop niet in het zand maar blijf in communicatie met je schuldeisers om erger te voorkomen
 • Leer minimaliseren, wat heb je ECHT nodig?
 • Verkrijg inzicht in je koopgedrag, koop je om leegtes te vullen?
 • Eenzaamheid, zelfvertrouwen en liefde kun je niet weg- of aankopen!
 • Heb vertrouwen in jezelf, je kan veel meer dan je denkt
 • Vind overvloed in andere zaken dan geld
 • Maak meer gebruik van ruildiensten
 • Accepteer waar je staat, en creëer een visie voor de toekomst
 • Schaamte houdt je onnodig lang gevangen, vraag om hulp, dat werkt bevrijdend!
 • Stap uit je slachtofferrol
 • Onthoud goed dat je omstandigheden NIET bepalen WIE jij bent of WAT je waard bent.

Grip op geld, dat geeft rust. Je kunt pas inzicht krijgen als je overzicht hebt.
De eerste stap op weg naar overzicht is orde scheppen in de administratie.

Ik deel graag wat nuttige blogs en tips met je, om hier op een gestructureerde en oplossingsgerichte wijze mee aan de slag te gaan

In deel 1 van deze tutorial geef ik een paar tips en wordt een begin gemaakt met het opzetten van een overzicht van openstaande schulden.

In deel 2 leer je hoe je kunt berekenen hoe lang je moet aflossen bij een schuld of lening waar maandelijks rente in rekening gebracht wordt.

In deel 3 ga je verder met dat bestand en wordt uitgelegd wat het gebruik van het sneeuwbaleffect voor gevolgen heeft op de afbetalingsperiode van een schuld.

Een andere goede resource is Zelf je schulden regelen van het Nibud


Als je dit zelf (nog) niet kunt schakel dan in ieder geval hulp in van familie/vrienden, maatschappelijk werk, je gemeente of bijvoorbeeld
schuldhulpmaatje

Ik weet het zal even moeilijk zijn om alles onder ogen te komen, maar hou het einddoel voor ogen, waarheid en overzicht schept rust en hoop voor de toekomst!

Kijk ook eens kritisch hoe gevoelig jij bent voor marketing en reclameboodschappen, deze zijn er vaak op gericht om je een gevoel te geven dat je niet goed genoeg bent zoals je bent (bodyimage/lifestyle), of dat je leven niet compleet is zonder dat ene product, cursus (persoonlijke ontwikkeling) of dienst.

Vanuit ervaring en creativiteit heb ik ontdekt dat er voor vrijwel alles een gratis of goedkoop alternatief is!

Onze blogs op Yoors

Als kantelaars zijn wij natuurijk ook voortdurend op zoek naar mooie initiatieven die bij onze kernwaarden en de deeleconomie waar wij naar toe willen aansluiten. Vooral de transparantie en wederkerigheid van Yoors, – een Nederlandstalig online blogplatform – vinden wij bewonderenswaardig en vooruitstrevend.

WIj hebben er dan ook voor gekozen om onze blogs en artikelen op Yoors te publiceren. Op onze website zul je daarom in het vervolg een intro vinden van ieder nieuw blog en om verder te lezen klik je dan door naar het gehele artikel op Yoors en verdienen wij punten zonder dat het jou iets kost. Op deze manier ontstaat er een heuse win/win/win situatie!

Link naar Yoors en iedere pageview wordt betaald.

Yoors heeft een heel eenvoudig en transparant model.
Genereer je een pageview dan krijg je daarvoor betaald.
1 pageview = 1 Yoors point = 0,1 cent. Dus 1000 Yp is 1 euro.
Ieder blog dat we posten levert 5 Yp op en
Iedere reactie die je voor ons achterlaat op Yoors is 3 Yp
Ieder blog dat je van ons deelt in jouw netwerk is een oneindig potentieel!

Alle kleine beetjes zijn welkom voor ONS Kantelhuis, klik je en deel je voor en met ons mee?

De blogs van Sandra over Mindfulness kun je hier in overzicht vinden – klik hier

De blogs van Quinta over Ons Kantelhuis kun je hier in overzicht vinden – klik hier

Meer over de opzet en deeleconomie van Yoors kun je hier vinden – klik hier

Even voorstellen aan – Sophie Stok

Samenwerkingen met Meerwaarde

Mogen we je even voorstellen aan Sophie Stok

“Met mijn ervaring nog levendig in het achterhoofd, en de ervaringen van anderen om me heen ziend en horend, is het mij zeer helder dat plekken als ONS Kantelhuis nodig zijn in de maatschappij. Dat is de reden dat, toen ze me voorstelden samen te gaan werken, ik er volmondig voor gekozen heb een samenwerkingsverband aan te gaan en mijn kunstkaarten via ONS Kantelhuis te koop aan te bieden. Een logische stap op het pad van mijn hart”.

Klk hier om Sophie’s Persoonlijke Verhaal te lezen

Sophie zal zich aan ONS Kantelhuis verbinden door haar visionaire Kunstkaarten in het vervolg via onze webshop te verkopen om geld in te zamelen voor ONS Kantelhuis. Haar kaarten tref je binnenkort in onze webshop aan.


Documentaire Crazywise

Deze documentaire gaat over “geestesziek” zijn in de westerse wereld en op andere plaatsen in de wereld. Bij ons wordt er vooral biochemisch gekeken en is de eerste beweging gericht op medicatie. Bij inheemse volkeren wordt er anders gekeken en kan het zijn dat jouw wanen een roep van je ziel zijn om je op het spirituele pad te begeven; de weg naar binnen te bewandelen om je authentieke zelf aan jezelf te tonen.

De film laat zien wat ik al langer weet: veel (maar niet alle) mensen met een etiket (inmiddels kent de DSM-5 365 stoornissen) zijn hooggevoelig en ondervinden problemen om hiermee om te gaan in onze technologische samenleving. De onderdrukking van hun hooggevoeligheid om maar mee te kunnen draaien in deze maatschappij is vaak wat de klachten veroorzaakt.

Hooggevoeligheid gebruik ik in deze terminologie bewust, al hou ik niet van dergelijke labeltjes, want hooggevoeligheid is niet gebalanceerde gevoeligheid. Er is dan teveel gevoel of spirit omdat er geen gebalanceerde goede body, mind en spirit connectie is. Iedereen is feitelijk gevoelig maar vaak zit ons denken in de weg.

Anders jezelf kunnen en mogen zijn in de maatschappij, zonder jezelf erbuiten te hoeven sluiten. Want de meeste vluchten nog steeds in gelijkgestemde gemeenschappen waar ze zich veilig voelen om anders te zijn omdat daar iedereen anders is of trekken zich soilitair helemaal terug. 

Daarom is ons kantelhuis een tijdelijke en dynamische community
 
Want het is altijd de bedoeling om met de kennis , tools en de voeding die mensen hebben gekregen weer terug te gaan de maatschappij in.
Even tijdelijk samen zijn met mensen die allemaal bezig zijn met delen en liefde geven om op te kunnen laden. En van daaruit weer terug je bijdrage leveren in de maatschappij door de tools te delen met anderen die op jouw pad komen.

Een absolute aanrader. De film duurt ongeveer anderhalf uur. Wachtwoord voor Vimeo is CWDUTCH.

 

Deel

Deel iets waardevols met een ander

Deel wat onbetaalbaar is
Iets dat meer wordt door te delen
Volmaakt en tijdloos

Deel iets van wat je bezit
Niet alleen geld of goederen
maar deel iets wat je niet kunt pakken
Iets dat ongrijpbaar is,
maar wel beleefbaar

Deel iets dat je kunt doorvoelen en ervaren
tot in de kern van je zijn, van je ziel en geest
Zodat je kunt zeggen

Vandaag is een dag waarop ik iets toevoegde
aan menswaardigheid, een dag waarop ik rijker werd
Niet materieel rijker maar innerlijk

Vandaag is de dag dat ik deze wereld iets rijker
maakte in geluk, liefde, geduld, verdraagzaamheid,
begrip en vergeving

Want ik weet, dat geld of materie verminderen
door dit te delen, maar sommige dingen juist niet,
want er is een Bron, die nooit opdroogt,
die immer rijkerlijk stroomt vanuit Zijn
die meer wordt door “Delen”
die het begin is van Al
zonder einde

Dit is de Bron van gelukzaligheid,
van Almacht, creatie en volmaaktheid
Dit groeit en multipliceert, als het graan
dat wordt wedergeboren, door wie zaait
in de harten van mensen:
60, 70, 100-voudig

Misschien wel oneindig meer
Want een Meester, die geeft zich
helemaal!

John Kempen