Stand van zaken – Klein beginnen

Omdat het gefinancierd krijgen van het grote plan niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen is, heb ik besloten om eerst in eigen beheer een mini versie van ONS Kantelhuis te realiseren.  Een aantal waarden heb ik daarvoor los moeten laten. Zoals de steuncommunity, wonend op het terrein. Dat is op het terrein waar ik de eerste kantelunit wil realiseren niet mogelijk. Wat wel overeind staat is de financiële onafhankelijkheid en het realiseren van verdienmodellen om die financiële onafhankelijkheid vast te houden. Elke donatie daarvoor is van harte welkom. Ik ga me meer lokaal verbinden met wat daar is en nodig is. En ja.. één kantelunit is niet erg veel. En ze is er ook nog niet. Doch het biedt de kans om met de aanpak te starten en eventuele kinderziektes eruit te halen.

Ik hoop de kantelunit binnen niet al te lange tijd te kunnen betalen,  maar ik realiseer mij dat dit proces langer zal duren dan ik had gehoopt, ook vanwege het feit dat alles flink duurder is geworden. Daarbij moet er eerst afgebroken (oude stenen vervallen schuur) en opgebouwd worden (de kantelunit) En dat alleen is een zeer grote en dure klus. Ik zet eerst in op het realiseren van allerlei ‘verdienmodellen’ zodat er geld binnen komt om de lopende kosten te kunnen betalen en er langzamerhand een werkkapitaal wordt opgebouwd. Ondertussen blijf ik het gedachtengoed delen en hoop ik zo vergelijkbare initiatieven te inspireren om ook bij hen ruimte te geven aan mensen die hersteltijd nodig hebben. Daarbij kijk ik of er samenwerking is te realiseren met o.a. gemeente en andere community’s. 

Wat is ONS Kantelhuis

Vanuit een prima baan of eigen bedrijf in een neerwaartse spiraal belanden, het is wellicht  moeilijk voor te stellen, maar het overkomt dagelijks een groeiend aantal mensen.  Door een echtscheiding bijvoorbeeld, het verlies van een baan of de verkoop van een huis met restschuld. De mensen belanden van de ene op de andere dag in een compleet nieuwe werkelijkheid. En dan?

Vanuit ervaringsdeskundigheid is ONS Kantelhuis gegroeid. En vanuit ervaringsdeskundigheid zal de ontwikkeling verder groeien.

Ons Kantelhuis is een innovatief concept en de missing link in zorg en welzijn. Waar mensen  die tussen wal en schip vallen qua hulpverlening -tegen andere waarden dan geld- de ruimte krijgen voor een waardevolle therapeutische  time-out  van een paar weken.  We willen met ONS Kantelhuis een andere toekomst creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien en te kantelen.

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Nederland Kantelt

Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor community’s en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van ervaringskennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering. Aldus transitie expert Jan Rotmans.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme, kennis, ervaringsdeskundigheid en een duidelijke visie ook uitvoerbaar, toetsbaar en duurzaam.