Wat is ONS Kantelhuis

Vanuit een prima baan of eigen bedrijf in een neerwaartse spiraal belanden, het is wellicht  moeilijk voor te stellen, maar het overkomt dagelijks een groeiend aantal mensen.  Door een echtscheiding bijvoorbeeld, het verlies van een baan of de verkoop van een huis met restschuld. De mensen belanden van de ene op de andere dag in een compleet nieuwe werkelijkheid. En dan?

Initiatiefneemsters Quinta en Sandra  hebben zelf de neerwaartse spiraal ervaren, hebben de opwaartse spiraal beklommen, voegden daar hun gezamenlijke kennis, inzichten en ervaringen eraan toe en maakten van de spiraal een krachtige springveer om  het ONS Kantelhuis idee mee te lanceren.

Ons Kantelhuis is een innovatief concept en de missing link in zorg en welzijn. Waar mensen  die tussen wal en schip vallen qua hulpverlening -tegen andere waarden dan geld- de ruimte krijgen voor een waardevolle therapeutische  time-out  van een paar weken.  We willen met ONS Kantelhuis een andere toekomst creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien en te kantelen.

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Nederland Kantelt

Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor communities en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van ervarings kennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering. Aldus transitie expert Jan Rotmans.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme, kennis, ervaringsdeskundigheid en een duidelijke visie ook uitvoerbaar, toetsbaar en duurzaam.