Steun-Community met meerwaarde

Leven met meerwaarde 

ONS Kantelhuis is naast een maatschappelijk opvangproject tevens een betaalbaar innovatief toekomstgericht community project met meerwaarde.  ze is HARD nodig en waar het HART in nodig is! Voor de mini-versie die nu ontwikkeld wordt is een interne steun-community helaas niet mogelijk. De tuin is gewoonweg te klein om extra mensen te laten wonen en werken op het terrein zelf.

Voor de grotere (toch kleinschalige versie) waar het meerjarenplan over gaat, is dit absoluut onderdeel van de hybride ONS Kantelhuis methodiek. Dan is het essentieel om een interne steun-community te realiseren die samen de ‘opgevangen’ medemens kan ondersteunen met de inzet van tijd, kennis, kunde, geld en vaardigheden.

Als dat zover is dan is dit een steun-community bedoelt voor de bewust levende mens die daadwerkelijk inhoud wil geven aan begrippen als duurzaamheid, gemeenschapszin, spiritualiteit, creativiteit, permacultuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor de mini-versie van ONS Kantelhuis zullen we mensen gaan betrekken uit het sociaal netwerk aanwezig in de gemeente Borger Odoorn en de omringende dorpen. Daarbij zullen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur aan ondersteuningsmogelijkheden en nodigen we mensen uit om als vrijwilliger van betekenis te zijn bij het reilen en zeilen van de mini-versie van ONS Kantelhuis.

Als de grotere versie realiseerbaar is dan denken we in eerste instantie aan een drietal woonvormen:

Element Plaats
Dit is voor community leden die naast een fijne plek ook op zoek zijn naar actieve en zinvolle tijdsbesteding. De bewoners van deze plekken blijven autonoom verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en komen overeen om 10-15 uur per week actief mee te helpen aan het vaste programma aanbod voor onze tijdelijke bewoners. Deze actieve inzet wordt beloont met een korting op de maandelijkse woonbijdrage.

Meerwaarde Plaats
Dit is voor community leden die naast een fijne plek en gedeelde voorzieningen ook zakelijk gebruik willen gaan maken van de faciliteiten en het netwerk van ONS Kantelhuis en niet structureel actief mee gaan helpen aan het vaste programma aanbod voor de tijdelijke bewoners. Hun inzet is geheel vrijwillig.

Offgrid Plaats
Dit is voor community leden die minimalistisch, duurzaam en volledig offgrid willen en zakelijk gebruik willen gaan maken van de faciliteiten en het netwerk van ONS Kantelhuis en niet structureel actief mee gaan helpen aan het vaste programma aanbod voor de tijdelijke bewoners. Hun inzet is geheel vrijwillig.

Ook variaties op de mogelijkheden zijn te bedenken en leiden tot een aangepast maandelijkse woonbijdrage.

Wil je op de hoogte worden gehouden over de avonturen bij het realiseren van ONS Kantelhuis? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.