Een tijd van grote veranderingen

Chaos en Transitie

“Veel mensen voelen chaos en onbehagen, volgens mij heeft dat te maken met de overgang naar een nieuw tijdperk.” Aan het woord is Jan Rotmans. Zijn mantra: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

“De mens staat buitenspel.
Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. De mens staat buitenspel en is gevangen in starre regels, structuren en systemen,”

Het verkrijgen van financiering voor projecten die zorgen voor een kanteling in de maatschappij dagen ook financierende partijen uit om los te komen van starre regels, structuren en systemen.

Jan Rotmans vertelt over systeemveranderingen en transities

 

De permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.

De twaalf principes van permacultuurontwerp, zoals geschetst door Holmgren (2002) zijn tevens een kernset van ethiek: Earth Care, People Care en Fair Share en kunnen tevens als basis voor sociale permacultuur worden vertaald naar communities.