Een tijd met grote kantelingen

Chaos en Transitie

“Veel mensen voelen chaos en onbehagen, volgens mij heeft dat te maken met de overgang naar een nieuw tijdperk.” Aan het woord is Jan Rotmans. Zijn mantra: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

De mens staat buitenspel

Quote van Jan: “Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. De mens staat buitenspel en is gevangen in starre regels, structuren en systemen,”

Jan Rotmans vertelt over systeemveranderingen en transities

 

Het verkrijgen van financiering voor projecten die zorgen voor een kanteling in de maatschappij dagen ook financierende partijen uit om los te komen van starre regels, structuren en systemen.

Enkele kantelingen die zowel maatschappelijk bezig zijn en die terug te vinden zijn in het concept van ONS Kantelhuis.

1. Kanteling in voedingsvoorziening

De permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.

De twaalf principes van permacultuurontwerp, zoals geschetst door Holmgren (2002) zijn tevens een kernset van ethiek: Earth Care, People Care en Fair Share en kunnen tevens als basis voor sociale permacultuur worden vertaald naar communities.

2. Kanteling in energievoorziening

Zoeken naar manieren om de natuurlijke en duurzame energiebronnen te kunnen oogsten zonder dat dit ten koste gaat van de bron. Dat is kijken naar zon, wind, water en aarde-energie en hoe deze binnen ONS Kantelhuis kunnen worden ingezit om de waarde: “zelfvoorzienend” te helpen realiseren.

3. Kanteling van ‘ik versus wij’ naar ‘ik binnen wij’

Langzaam hebben we weer ruimte voor verbinding te maken met anderen. Voelen we weer de natuurlijke behoefte om ‘met anderen samen te leven’ in plaats van ‘op jezelf’ te leven, zonder ‘last’ te hebben van anderen. De balans lijkt te worden hersteld. Wij community’s ontstaan waarbinnen de verworvenheden van het IK-tijdperk die het Samen niet in te weg staan, gewoon kunnen blijven. Zo ‘the best of 2 worlds‘ samen te laten komen in de nieuwe steuncommunity die ONS Kantelhuis wilt zijn.  Een steuncommunity waarbinnen zelfreflectie uiteraard in dienst staat van persoonlijke groei  van jeZelf EN van de mogelijkheid om jeZelf met de Zelven van anderen te kunnen verbinden.

Wil je meer weten over alle soorten kantelingen die in ONS Kantelhuis zitten?

Dat is te vinden in ons meerjarenplan.