Sociaal Netwerk

De kracht zit altijd in het netwerk, vandaar dat wij ook graag onze kantelpartners, kruisbestuivers en inspiratoren hier vermelden

European Anti Poverty Network Nederland

“Armoede is het ontbreken van een goede (start) positie, die mensen in staat stelt hun eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen en hun fundamentele rechten te gebruiken, door het ontbreken van een adequaat inkomen met een vastgesteld minimum, waarmee volwaardige deelname aan de samenleving wordt gegarandeerd, naast kosteloze goede scholing, toegankelijke en betaalbare huisvesting en zorg.

Klik voor de visie en missie hier

Met social trade naar een bloeiende lokale economie
Het Social Trade Circuit Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven. Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten bloeien!

Een platform van en voor mensen die de moed en de durf willen tonen om uit te stijgen boven de situatie waarin onze wereld is beland. Een ontmoetingsplaats van mensen die echt een andere toekomst willen creƫren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien.

 

W ereld W ide O pportunities op O rganic F armen, Nederland (WWOOF ™ Nederland) maakt deel uit van een wereldwijde beweging koppelen bezoekers met biologische boeren en tuinders om culturele en educatieve ervaringen te bevorderen op basis van vertrouwen en niet-monetaire uitwisseling vergemakkelijken en aldus tot een te bouwen duurzame mondiale gemeenschap.