Privacyverklaring

Wij hebben alles binnen onze machte gedaan om zoveel mogelijk te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving en organisch hierin mee te bewegen.

Privacyverklaring

ONS Kantelhuis, onderdeel van de stichting Herkansing gevestigd aan Bartelaar 3, te Annen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Quinta Ansem – Voorzitter Stichting Herkansing 06-44173250
is te bereiken via quinta@onskantelhuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ONS Kantelhuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam
– Achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam
– KvK nummer
– Btw nummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via quinta@onskantelhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ONS Kantelhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

ONS Kantelhuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ONS Kantelhuis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ONS Kantelhuis) tussen zit.

ONS Kantelhuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Autoresponders.

Met dynamische sequences kunnen wij aan de hand van gedrag bepaalde e-mails sturen. Denk hierbij aan een opvolgmail wanneer een eerdere e-mail niet geopend is. Of een opvolgmail wanneer er niet geklikt is op een weblink in een eerdere e-mail.

Ieder kan te allen tijde zich uitschrijven voor mailings. Hiervoor zijn weblinks in de e-mail opgenomen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Voor mailings maken wij gebruik van Mailpoet, voor afhandelingen van bestellingen maken wij gebruik van Woo-Commerce en voor de afhandelingen van de betalingen maken wij gebruik van Mollie.

MailPoet nieuwsbrief & e-mails

Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of als u lid bent van onze website (u kunt inloggen) of als u op onze website hebt gekocht, is de kans groot dat u e-mails van ons zult ontvangen.

We sturen u alleen e-mails die u hebt aangemeld om te ontvangen of die betrekking hebben op de services die we aan u hebben geleverd.

Om u e-mails te sturen, gebruiken wij de naam en het e-mailadres dat u ons verstrekt. Onze site registreert ook het IP-adres dat u gebruikte toen u zich aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze website kan e-mails verzenden via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt anders buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

De servers van Mailpoet zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailpoet vind je hier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ONS Kantelhuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres en voornaam in de mailinglijst
Bewaartermijn: zo lang niet uitgschreven van een emaillijst. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Reden: om emails te kunnen versturen.

Emailadres en voornaam in reacties / comments op de website
Bewaartermijn: zo lang de reactie zichtbaar is op de website.
Reden: om spam te kunnen herkennen en/of voorkomen

Inloggegevens (gebruikersnaam, emailadres) in online academie
Bewaartermijn: zo lang als gebruik gemaakt wordt van de online academie.
Reden: om toegang te verlenen tot besloten online trainingen en programma’s.

Factuur- en boekhoudgegevens en CRM-syteem
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar,
Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
ONS Kantelhuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ONS Kantelhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ONS Kantelhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij gebruiken dus geen trackingcookies of social media pixels.

Social Media buttons
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten van de website te delen. Dit kan doormiddel social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield

Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar quinta@onskantelhuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ONS Kantelhuis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ONS Kantelhuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ONS Kantelhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via quinta@onskantelhuis.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Sidenote van een juridische bron

Om heel eerlijk te zijn zal een website nooit 100% AVG-proof zijn. Dat is misschien raar om te lezen van een jurist. Maar net als een ´waterdicht´ contract niet kan bestaan geldt dat ook voor het 100% AVG proof maken van een website. De punten die ik beschrijf zorgen er wel voor dat uw website zo goed mogelijk voldoet aan de AVG. Het (blijven) voldoen aan de AVG is echter een organisch proces waar u telkens opnieuw kritisch naar dient te kijken!