Zonder Reflectie Geen Connectie

De basis van het samenleven binnen ONS Kantelhuis is het willen en kunnen reflecteren op eigen denken en doen. Dan in het bijzonder in relatie met wat er in interactie met anderen gebeurt. Hiervoor is een vorm van intervisie ontwikkeld welke in een Master thesis onderzoek is onderzocht. Deze intervisie methode, die ook wel ‘Reflecteren Nieuwe Stijl‘ wordt genoemd, is gebaseerd op de Past Reality Intergration (PRI) theorie en therapie. Het theoretisch kader van PRI zal standaard worden aangeboden aan een ieder die onderdeel wil zijn van de community van ONS Kantelhuis. Of dit nu als lid van de steuncommunity is, of als ‘opgevangen mens’.

Past Reality Integration gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

“PRI leert mensen zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden. Door PRI worden we ons bewust van hoe en wanneer we in deze afweren verstrikt raken, en leren we hoe ze te ontmantelen. Dan zullen we steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven staan. Dat maakt, ook voor de kinderen om ons heen, een wereld van verschil.”

PRI stelt zich ten doel ons te helpen toe te werken naar het bewust worden van de destructieve werking van deze afweermechanismen, naar het stoppen van de afweer en vervolgens naar het afbreken of ontmantelen ervan. Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat we het niet zouden hebben kunnen verdragen. De situatie van het kind dat we waren was namelijk totaal anders dan die van de volwassene die we nu zijn: we waren klein, afhankelijk en overgeleverd aan anderen voor de zorg, liefde, warmte en begrip die we nodig hadden. Gelukkig hadden we dit mechanisme om ons daar te helpen overleven.

Zoals gezegd, tijdens de psycho-educatie van ONS KantelHuis kan iedereen kennismaken met de PRI theorie en het bijbehorende gedragsverklaringsmodel. Dit model legt haarfijn uit hoe ons overlevensmechanismen die PRI afweermechanismen noemt, zijn ontstaan, waar in ons leven dat (meestal) is begonnen, waarom het daar levensreddend was, waarover ze gaan en hoe ze in het hier en nu nog steeds hun – inmiddels destructieve – werk doen. Zicht krijgen op hoe dit kan werken bij jezelf, in alle interacties die er zijn, geeft 3 ontschuldigende niveau’s waarvandaan verdere persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met andere empowerment methoden een stevige basis kunnen krijgen om meer duurzame effecten te realiseren.

Quinta Ansem
Heeft de 4 jarige opleiding gedaan als PRI therapeut en is altijd werkend conform het PRI gedachtengoed van Ingeborg Bosch