Kantelaarsnetwerk

Jan Rotmans benoemde in een interview met Esther van Fenema dat ware kantelaars zeldzaam zijn. Toen hij zei in de VPRO Tegenlicht documentaire: “Geef mij 5 kantelaars en ik veroorzaak een revolutie in Nederland. 5 kantelaars kunnen Nederland laten omslaan naar een duurzame samenleving”, kreeg hij duizenden reacties van mensen die zich aanboden als kantelaar. Maar omdat hij in de geschiedenis slechts enkele mensen heeft kunnen vinden die voldoen aan zijn criteria van een kantelaar, denkt hij niet dat dit ‘echte’ kantelaars zijn. Hij beschrijft in dat interview dat een kantelaar iemand is die een heel systeem op de schop neemt, die leiderschap op zich neemt, een beweging creëert en voedt, machtsstructuren openbreekt en alternatieven biedt. Daarnaast moet een kantelaar waarden uitstralen en op basis van die verinnerlijkte waarden authentiek leiderschap laten zien, waardoor mensen zich aangetrokken voelen. Kantelaars moeten mentaal een voorbeeld zijn, organisatorisch en systemisch.

En met zijn beschrijving ben ik het totaal eens.

Echter lijkt zijn visie van 5 kantelaars te worden ingegeven door de overtuiging dat je altijd leiders en volgers zal hebben, want dat was ook met de grote veranderaars die hij noemde het geval. Maar is dat dan een wezenlijke verandering?

Als we inderdaad willen omslaan naar die duurzame samenleving waar hij het over heeft, zullen we dat dan voor elkaar krijgen met een veranderingsovertuiging en vorm die passend was bij de context van ‘vroeger’? En zo ja, wat veranderd er dan? Is dat een wezenlijke verandering?

Kantelaars in de oude tijd en context waren mensen met een gigantisch charisma en vooruitstrevende menswaardige maatschappijvisie. Zoals Kantelaars als Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela dat in hun tijd waren. Conform de ontwikkeling van de menselijke wereld was dat wellicht precies wat we nodig hadden. Grote leiders als een soort ideale vader die in aanbidding gevolgd konden worden naar die andere wereld die ze beloofden. In de huidige context, waarin een hele hoop mensen aan het ontwaken zijn, zal de kanteling niet meer gebracht wordt door slechts een handjevol wereldverbeteraars. Nee, ik denk dat de kanteling gebracht wordt door al die mensen die al wakker en al die aan het ontwaken zijn en zien en voelen dat het echt anders moet. De voelen dat de menselijke maat weer richtinggevend moet zijn, dat vertrouwen het uitgangspunt is en de verbinding tussen de mensen weer centraal zal staan. De relatie die we met elkaar aan kunnen gaan, die verbinding met onszelf en met anderen, is alles bepalend voor hoe we de samenleving met elkaar vormgeven. Dus geen hiërarchische verdeling meer van leiders en volgers, maar een netwerkverbinding van gekantelde mensen die samen met elkaar in een ’Critical mass’ beweging samen de kanteling zijn.

Dus terug naar de vraag, zullen we een verandering naar een duurzame samenleving, of zoals Marja de Vries dat noemt, naar een samenleving in balans voor elkaar krijgen met een veranderovertuiging, en -structuur die ooit zijn nut heeft gehad?

Ik denk zelf van niet.

Wat we dit keer nodig hebben is een massa kantelaars, die elk op hun gebied een systeem op de schop nemen. Een kantelaar die leiderschap neemt over het eigen leven en vanuit die positie een beweging is, die creëert en voedt als een logisch effect van persoonlijke transformatie. Door die persoonlijke transformatie daardoor machtsstructuren openbreekt en het alternatief biedt door het alternatief te zijn en tegelijk te creëren. Vanuit intrinsieke waarden, authenticiteit, waar mensen zich inderdaad tot aangetrokken zullen voelen en vanuit dat voorbeeld aangestoken worden vanuit een verlangen deze transformatie bij zichzelf te willen om zo ook gekanteld van waarde te kunnen zijn voor anderen. Een massa kantelaars die de verbinding met elkaar zoeken en maken.

Een Kantelaarsnetwerk.

Dit keer zal de kanteling niet ingezet wordt door slechts een paar enkelingen met massa volgers.

Dit keer kantelen we met een massa aan kantelaars die met hun zijn een voorbeeld zijn voor anderen in hoe je werkelijk het verschil bent en de verandering kan leven. Deze kantelaars bestaan uit: De burgerlijke ongehoorzamen, de onaangepaste mensen, de ervaringsdeskundige vanuit ontwrichtende ervaringen, die in hun leven en psyché hebben ondervonden hoe destructief het systeem wat hebben nu is. De Dwaze de klokkenluiders, de andersdenkers, de mensen die steeds meer hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, omdat ze niet meer zwijgen en steeds weer in actie blijven komen, hoe vaak ze ook tegenslag en tegenwerking krijgen. De mensen die ‘Rock Bottom’ zijn geweest en bevrijd van oude structuren zichzelf weer hebben opgebouwd. Dat zijn voor mij de ware kantelaars. De mensen die tegelijkertijd Leiden en volgers zijn en op die manier met elkaar het verschil maken.

Gebruikte bronnen van (ervarings)kennis
Ansem, Q. (2018). Zonder Reflectie Geen Connectie | Reflecteren Nieuwe Stijl–methode De (her)introductie van menselijk contact in een professioneel jasje (Vol. 2de druk). Stichting Herkansing.
Ball, P. (2006). Critical mass : how one thing leads to another. Farrar, Straus and Giroux.
Cambridge Dictionary. (2018). CRITICAL MASS | meaning in the Cambridge English Dictionary. Retrieved November 17, 2018, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/critical-mass
Dahlerup, D. (2006). The Story of the Theory of Critical Mass. Politics & Gender, 2(04), 511–522. https://doi.org/10.1017/S1743923X0624114X
de Vries, M. (2014). Samenlevingen in balans: naar een toekomst in harmonie met de universele wetten. AnkhHermes, Uitgeverij.
Esther van Fenema, & Jan Rotmans. (2018). Interview met Jan Rotmans – Op zoek naar de diepste bouwsteen van verandering; Esther van Fenema en Jan Rotmans – YouTube. Retrieved November 17, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=_FfJrqnGji0&fbclid=IwAR0g9TbysOBT6-nocB9_McOcLMhgzalGk5r1Tiqxtnv14sXNfJpq8zF0WN8
Jan Rotmans. (2018). Jan Rotmans – We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Retrieved November 2, 2018, from https://www.janrotmans.nl/
Oliver, P., Marwell, G., & Teixeira, R. (1985). A Theory of Critical Mass: I. Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action. American Journal of Sociology, 9(3), 552–556.
VPRO Tegenlicht docs. (2018). Tegenlicht Talk: Jan Rotmans – YouTube. Retrieved November 17, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=5flugQg7Jr8
Wayseermanifesto.com. (2012). THE WAYSEER MANIFESTO – [Official Video] (HQ) – YouTube. Retrieved November 17, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA

Van idealisme naar kapitalisme

Van idealisme naar kapitalisme, de cyclus herhaalt zich.

Tiny Living is een heuse trend aan het worden en is zich grofweg op aan het delen in twee doelgroepen. Een groep mensen die in Tiny Houses wil leven om de kosten voor levensonderhoud te minimaliseren (en door het gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen) en hun carbon footprints willen verminderen. En een groep financieel draagkrachtige mensen die vooral vrijheid willen in bouwen en leefomgeving, of juist in de vorm van een community willen samenwonen met gelijkgestemden.

De aandacht voor Tiny Living is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven en is als gat in de markt opgepakt door ontwerpers en project ontwikkelaars wat de prijzen in ieder geval fors heeft opgedreven. Hierdoor wordt Tiny Living voor de eerste doelgroep al bijna niet meer haalbaar.

Laten we de cyclus zich weer herhalen of maken we het inclusief? Kan het één dienstbaar zijn aan het ander of blijven we vanuit het oude paradigma dienstbaar aan het geld?

Deze week zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Westerveld. In hun gemeente ligt namelijk al een prachtige historische fundering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Voor velen bekend uit het boek en het toneelstuk Het Pauperparadijs; zie https://www.welkomtoenwelkomnu.nl/

Hoe mooi zou het zijn als we dit in huidige tijdsgeest samen kunnen innoveren van weldadigheid naar welbehagen met een methode die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. De gemeente Westerveld wil graag van betekenis zijn en als gemeente zichtbaar sociaal innoverend zijn en blijven.. Na 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid wordt het misschien tijd voor een update naar een Maatschappij der Welbehagen

We leven, zoals transitie-expert Jan Rotmans dat zo fraai zegt, niet langer in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk, en dat vraagt om een visionaire blik en diepe transformaties. Het hebben van een visionaire blik geeft richting, echter dat alleen is niet toereikend. Om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen is meer nodig dan het veranderen van omgeving. Ook intern vraagt dat om grote shifts.

Wat kunnen we leren van Het Pauperparadijs en hoe zien wij een Maatschappij der Welbehagen voor ons?

Wat de link is tussen de maatschappij van Weldadigheid en met ONS Kantelhuis, is het feit dat we ons  allebei richten op van betekenis willen zijn voor mensen die even een ondersteuning kunnen gebruiken. Mensen die zich deze ondersteuning niet kunnen veroorloven, omdat het financieel kwetsbaar zijn vaak onderdeel is van hun sociaal kwetsbare situatie.

Op dit moment is de Maatschappij van Weldadigheid bezig om een nieuwe betekenis te geven aan het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Dit door de vrije Koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord met hun cultureel erfgoed, de plek te laten zijn waar mensen nieuwe kansen worden geboden. Een plek die dient als de Proeftuin van Weldadigheid voor nieuwe perspectieven op het gebied van de sociale zekerheid van nu in combinatie met gezond leven.

Wat onze idealistische visie tot een upgrade van de visie van 200 jaar geleden maakt, is het feit dat wij gaan voor een inclusieve maatschappij. Het samenbrengen van alle kennisgebieden en levensdomeinen, als ook de bijbehorende mensen die samen de maatschappij der welbehagen willen creëren vanuit betekenis geven.. Waardoor er niet zoals in het verleden een ‘exclusieve’ groep ontstaat die door Weldoeners geholpen dienen te worden tot volwaardige burgers. We zijn immers allemaal al volwaardige en gelijkwaardige burgers.
Toen, 200 jaar geleden, waren er burgers en paupers. Zij die rechten hadden (en zich die rechten financieel konden veroorloven) en zij zonder burgerrechten. Die laatste groep waren de paupers, de dieven en de zwervers. En alhoewel we nu allemaal burgerrechten hebben, is deze 2-deling er nog steeds. Sterker nog, Ze lijkt steeds erger te worden.

Door in ONS Kantelhuis uit te gaan van meerwaardecreatie en gelijkwaardigheid. En geld in een ondersteunende rol plaatsen, in plaats van leidend, denken wij dat we hierdoor een inclusieve, daadwerkelijk gekantelde mini-maatschappij met elkaar creëren, die naar buiten toe uitgedragen zal worden. Die op deze wijze haar bijdrage zal leveren aan een broodnodige verandering van onze gehele maatschappij.

Een maatschappij die vanuit een intern gevoel van welbehagen start. Een ouderwets woord dat staat voor eigen kracht en eigen regievoering. Wat alleen kan als er ook voldoende gevoel van eigenwaarde aanwezig is om eigen kracht circulair te kunnen inzetten voor ONS Kantelhuis. En daarvoor zal eerst een verandering in de benadering van de doelgroep moeten plaatsvinden, niet als tweede of derderangs burgers, maar als gelijkwaardig.

Steeds meer mensen voelen zich niet meer thuis in de huidige samenleving. Ze missen de warmte, saamhorigheid, barmhartigheid en het vertrouwen in een samenleving die draait om geld, rendement en efficiency. Waarin systemen en cijfers belangrijker zijn geworden dan mensen. Zo’n samenleving kan rationeel goed marcheren, maar is in feite ziek en maakt mensen ziek. Het punt dat Rotmans wil in het volgende artikel wil maken, is dat we die systemen zelf hebben gebouwd. En hoewel ze ons lang hebben geholpen, keren ze zich nu tegen ons. We hebben echter het vermogen om die systemen te transformeren, meent hij, omdat wij zelf het systeem zijn.

Leestip – https://www.r-evolutie.be/blog/interview-jan-rotmans-omwenteling

Sociale permacultuur

De twaalf principes van permacultuurontwerp, zoals geschetst door Holmgren (2002) zijn:

1) observeren en communiceren;
2) vang en sla energie op;
3) verkrijg een opbrengst en herverdeel deze;
4) zelfregulering toepassen en feedback accepteren;
5) gebruik en waardeer hernieuwbare bronnen en diensten;
6) produceer geen afval;
7) ontwerp van patronen tot details;
8) integreren in plaats van segregeren;
9) gebruik kleine en duurzame oplossingen;
10) diversiteit gebruiken en waarderen;
11) gebruik randen en waardeer de marginale;
12) creatief gebruiken van en reageren op verandering.

Deze twaalf principes zijn tevens een kernset van ethiek: Earth Care, People Care en Fair Share en kunnen tevens als basis voor sociale permacultuur worden vertaald naar communities.

Formulieren

Onze mailbox stroomt over van lieve mensen die allemaal iets willen betekenen voor ONS Kantelhuis, geweldig!

Om alles voor ons ook overzichtelijk te houden willen we jullie vragen om ons formulier in te vullen. We kunnen jullie daarmee ook gerichter op de hoogte houden van informatiebijeenkomsten die voor jullie specifiek van toepassing zijn.

Tussen wal en schip

Er is een snelgroeiende groep mensen die qua hulpverlening tussen wal en schip dreigt te vallen door een onverwachte wending in hun persoonlijke omstandigheden. En als je dan geen indicatie hebt voor geweld, psychiatrie of verslaving, dan wordt deze groep vaak aan hun “lot” overgelaten. Want voor deze groep, die geacht wordt zichzelf “geestelijk” en/of financieel te kunnen redden, zijn geen hulp, subsidiepotjes of vangnetten beschikbaar of zeer moeilijk vindbaar.

Vooral als je financieel in het grijze gebied terecht komt; tussen recht hebben op bepaalde inkomsten en toeslagen en deze ook daadwerkelijk ontvangen. Op papier is iemand dan in staat om zijn leven met enige moeite en inzet opnieuw op te kunnen bouwen. Maar de werkelijkheid laat helaas regelmatig ook een heel ander beeld zien; instanties kunnen elkaar op dat moment behoorlijk tegenwerken. Want als inkomsten dan niet worden ontvangen, maar wel door instanties worden meegerekend, dan is er al een gat aan het ontstaan. Dit wordt nog eens versterkt als de werkelijke leefkosten aanzienlijk hoger uitvallen dan de werkelijke inkomsten, omdat iemand bijvoorbeeld particulier iets moet huren na een scheiding om dakloosheid te voorkomen.

Op dat moment komt iemand in de “overleef stand” te staan, met nog maar 1 focus – hoe houd ik mijn hoofd boven water – en hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit. Ruimte om de levens ontwrichtende situatie te verwerken of er inzichten over te verkrijgen is er op dat moment niet. En vaak ontbreekt het ook aan de geestelijke veerkracht om echt uit de situatie vrij te breken; om van overleven weer naar leven te gaan. Op dat moment liggen burn-out, depressie en/of herhaling al om de hoek te loeren, met een verder afglijdende emotionele schaal in het vooruitzicht. Pas als een situatie dusdanig is geëscaleerd en een situatie vrijwel uitzichtloos is geworden, dan pas komt iemand voor vergoeding en hulp in aanmerking. De weg terug is dan al onnodig lang geworden en de veerkracht vaak verdwenen.

Dit willen wij met ONS Kantelhuis graag voorkomen, door sneller in te kunnen grijpen en deze groep niet aan zijn lot over te laten! Een therapeutische time-out doet wonderen, het brengt inzichten en vernieuwd vertrouwen in eigen kracht en regie en geeft hoop voor de toekomst! Het maakt het verschil tussen een noodplan en een duurzaam toekomstplan.

Grip op je knip

Schulden hebben is een ware industrie geworden waar de economie voor een groot deel op draait, inzicht hierin krijgen helpt je er vrij van te breken. Omdat wij met ONS Kantelhuis regelmatig geconfronteerd worden met schulden die iemand in de weg staan om vooruit te kunnen komen in het leven, toch maar eens een blog met tips om weer grip op je knip en je leven te krijgen.

Schulden

 • Ruim een half miljoen huishoudens hebben problematische schulden. Dat wil zeggen: ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld.
 • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.
 • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
 • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.
 • In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is 42.900 euro bij gemiddeld veertien schuldeisers.

​Bron: Schuldhulpmaatje

De beste manier om van je schulden af te komen, is ze echt onder ogen te komen en actie te ondernemen, niets werkt zo bevrijdend als de waarheid.

 • Maak je post open!
 • Maak een duidelijk overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • Steek je kop niet in het zand maar blijf in communicatie met je schuldeisers om erger te voorkomen
 • Leer minimaliseren, wat heb je ECHT nodig?
 • Verkrijg inzicht in je koopgedrag, koop je om leegtes te vullen?
 • Eenzaamheid, zelfvertrouwen en liefde kun je niet weg- of aankopen!
 • Heb vertrouwen in jezelf, je kan veel meer dan je denkt
 • Vind overvloed in andere zaken dan geld
 • Maak meer gebruik van ruildiensten
 • Accepteer waar je staat, en creëer een visie voor de toekomst
 • Schaamte houdt je onnodig lang gevangen, vraag om hulp, dat werkt bevrijdend!
 • Stap uit je slachtofferrol
 • Onthoud goed dat je omstandigheden NIET bepalen WIE jij bent of WAT je waard bent.

Grip op geld, dat geeft rust. Je kunt pas inzicht krijgen als je overzicht hebt.
De eerste stap op weg naar overzicht is orde scheppen in de administratie.

Ik deel graag wat nuttige blogs en tips met je, om hier op een gestructureerde en oplossingsgerichte wijze mee aan de slag te gaan

In deel 1 van deze tutorial geef ik een paar tips en wordt een begin gemaakt met het opzetten van een overzicht van openstaande schulden.

In deel 2 leer je hoe je kunt berekenen hoe lang je moet aflossen bij een schuld of lening waar maandelijks rente in rekening gebracht wordt.

In deel 3 ga je verder met dat bestand en wordt uitgelegd wat het gebruik van het sneeuwbaleffect voor gevolgen heeft op de afbetalingsperiode van een schuld.

Een andere goede resource is Zelf je schulden regelen van het Nibud


Als je dit zelf (nog) niet kunt schakel dan in ieder geval hulp in van familie/vrienden, maatschappelijk werk, je gemeente of bijvoorbeeld
schuldhulpmaatje

Ik weet het zal even moeilijk zijn om alles onder ogen te komen, maar hou het einddoel voor ogen, waarheid en overzicht schept rust en hoop voor de toekomst!

Kijk ook eens kritisch hoe gevoelig jij bent voor marketing en reclameboodschappen, deze zijn er vaak op gericht om je een gevoel te geven dat je niet goed genoeg bent zoals je bent (bodyimage/lifestyle), of dat je leven niet compleet is zonder dat ene product, cursus (persoonlijke ontwikkeling) of dienst.

Vanuit ervaring en creativiteit heb ik ontdekt dat er voor vrijwel alles een gratis of goedkoop alternatief is!

Even voorstellen aan – Sophie Stok

Samenwerkingen met Meerwaarde

Mogen we je even voorstellen aan Sophie Stok

“Met mijn ervaring nog levendig in het achterhoofd, en de ervaringen van anderen om me heen ziend en horend, is het mij zeer helder dat plekken als ONS Kantelhuis nodig zijn in de maatschappij. Dat is de reden dat, toen ze me voorstelden samen te gaan werken, ik er volmondig voor gekozen heb een samenwerkingsverband aan te gaan en mijn kunstkaarten via ONS Kantelhuis te koop aan te bieden. Een logische stap op het pad van mijn hart”.

Klk hier om Sophie’s Persoonlijke Verhaal te lezen

Sophie zal zich aan ONS Kantelhuis verbinden door haar visionaire Kunstkaarten in het vervolg via onze webshop te verkopen om geld in te zamelen voor ONS Kantelhuis. Haar kaarten tref je binnenkort in onze webshop aan.


Sociaal overbodigen? Een akelig woord!

Via via kwam ik het artikel “Relationeel werken: Trouw zijn aan sociaal overbodigen” tegen. Een slotartikel als laatste in de serie van 6 over “relationeel werken” uit de hand van Presentiegrondlegger Andries Baart.

In het stuk staat het volgende: “Het gaat over de ervaring van sociale overbodigheid. Dat is het gevoel dat er voor jou maar één boodschap geldt: je doet er niet toe, je situatie niet, je kennis niet, je brieven en klachten niet, je toekomst niet. Zonder jou en jouw type gaat het met ons allemaal een stuk beter: dimmen dus of oprotten.” en een stukje verder staat: “Zo doet het geleefde leven zich aan bepaalde mensen voor – los van de vraag of dat objectief gestaafd kan worden.”

Vanuit de Past Reality Integration (PRI) Theorie zou je dit fenomeen van waarnemen en op een bepaalde manier denken te worden waargenomen, Primaire Afweer (PA) kunnen noemen. Een verschijnsel wat iedereen kan overkomen, omdat het één van de 5 afweren is die we als mens onbewust inzetten als ‘iets’ in onze huidige context onbewust herinnert aan iets uit onze kwetsbare, tijdloze, afhankelijke ‘kleintje’ tijd. Dat ‘iets’ kan iets zijn wat al ‘in utero’ speelde, of rondom de geboorte of dingen uit de kwetsbare jaren daarna. Want een kind ontwikkelt zo rond de 6 a 7 jaar pas een beginnend tijdsbesef. Daarvoor komt alles binnen in een eeuwigheidsbewustzijn. Wat zo ‘treffend’ is in deze beschrijving is dat ook PA (wanneer geactiveerd) gewoon er is en de waarneming van de wereld, voor deze mens in PA, bepaalt en ook de wijze waarop hij/zij denkt door de wereld te worden waargenomen, los van de vraag of dat objectief gestaafd kan worden.

Het zou mooi zijn als deze beweging naar de relatie (weer) centraal te stellen binnen het professioneel handelen, ondersteund zou kunnen worden door het vergroten van je bewustzijn over je ‘eigen professionele denken en doen’ via het PRI verklaringsmodel van gedrag. Met mijn boek Zonder Reflectie Geen Connectie, de Reflecteren Nieuwe Stijl methode, wil ik hier een bijdrage aan leveren (bij mij op te vragen). Ik ben erachter gekomen dat het eerst gaat om het leren herkennen van die momenten waarin je niet meer in contact ben, en dat dan jouw reactie eigenlijk over jezelf gaat. En als je dat herkent, dit ‘denken en doen’ zelf te kunnen reguleren (zonder communicatie trucs) naar weer ‘nabij’ en authentiek in contact kunnen gaan met de ander, jouw cliënten/klanten/patiënten/inwoners/bewoners/et cetera. PRI als basisbewustzijnslaag om daar vanuit ‘echte presentie’ duurzaam te kunnen realiseren.

Waarom is dat zo belangrijk? Wel.. om de valkuil van de collectieve Valse Macht te verkleinen. En wat is dat dan? hoor ik u bijna denken.

Wel… een ander uit de 5 afweren is Valse Macht. Een vorm van ‘jezelf tegen oude pijn’ beschermen die als basis gedachten heeft dat het allemaal aan de ander ligt dat het niet goed gaat. Dat die ander zou moeten veranderen, dan komt alles goed.

In mijn thesisonderzoek met klantmanagers van sociale zaken, ben ik deze vorm van collectief denken en handelen op 3 niveaus tegen gekomen. Het niveau van wetgeving, zoals de Participatiewet, die zegt, de klant moet ‘iets terug doen’ en dus een tegenprestatie leveren, en dus in beweging komen en veranderen; het niveau van interventies en methodieken, waarin de ‘klant’ in beweging moet komen, die moet veranderen en op het niveau van het denken en doen van de klantmanagers die, ondersteund vanuit de wetgeving, en de bijpassende interventies en methodieken, ook vinden dat wat er mis is met de klant wel aan de klant zelf moet liggen, of in ieder geval ligt het aan de klant dat hij/zij niet uit de ‘shit’ situatie weet te komen.

En weet je wat deze vorm van ‘benaderen’ doet met de ander, de klant? Juist!

Buiten het feit dat er steeds op onbewust niveau ‘bevestigd’ wordt dat er iets mis is met de ander, de klant, voelt deze zich niet gezien en niet gehoord en denkt en voelt dan: je doet er niet toe, je situatie niet, je kennis niet, je brieven en klachten niet, je toekomst niet. Zonder jou en jouw type gaat het met ons allemaal een stuk beter: dimmen dus of oprotten.

en deze klant gaat dan in weerstand, trekt zich terug, reageert niet meer, doet niet wat er van hem of haar verwacht wordt… en zo ziet de klantmanager weer een bevestiging van dat de klant het dus echt zelf doet, de shit situatie in stand houden…..

Uit het thesis onderzoek is gebleken dat de PRI theorie het succesvolste verander ingerdient is en deze kennis eigen maken al zorgt voor meer begrip, milder kijken en voelen naar de ander en jeZelf en er meer gekeken kan worden naar: wat heb jij nodig in jouw leven? Wat blijkt uit dit onderzoek, maar ook uit mijn eigen 8 jaar PRI emperie, de PRI theorie en het gedragsverklaringsmodel onschuldigt iedereen. Klantmanager, klant, of wie dan ook. Hierdoor ontstaat ruimte waardoor makkelijker de stap gemaakt kan worden naar de vraag, ‘hoe dan anders?’ en de relatie komt hierdoor automatisch weer centraal te staan.

NB- Ik ben dyslectisch en ondanks meerdere malen ‘n taalcheck is het bij mij vrij normaal dat er toch nog fouten in blijven staan. Ik hoop dat u daar aan voorbij kan kijken en dat de inhoud voor zichzelf mag spreken.

Afbeelding: Berend Vonk

Documentaire Crazywise

Deze documentaire gaat over “geestesziek” zijn in de westerse wereld en op andere plaatsen in de wereld. Bij ons wordt er vooral biochemisch gekeken en is de eerste beweging gericht op medicatie. Bij inheemse volkeren wordt er anders gekeken en kan het zijn dat jouw wanen een roep van je ziel zijn om je op het spirituele pad te begeven; de weg naar binnen te bewandelen om je authentieke zelf aan jezelf te tonen.

De film laat zien wat ik al langer weet: veel (maar niet alle) mensen met een etiket (inmiddels kent de DSM-5 365 stoornissen) zijn hooggevoelig en ondervinden problemen om hiermee om te gaan in onze technologische samenleving. De onderdrukking van hun hooggevoeligheid om maar mee te kunnen draaien in deze maatschappij is vaak wat de klachten veroorzaakt.

Hooggevoeligheid gebruik ik in deze terminologie bewust, al hou ik niet van dergelijke labeltjes, want hooggevoeligheid is niet gebalanceerde gevoeligheid. Er is dan teveel gevoel of spirit omdat er geen gebalanceerde goede body, mind en spirit connectie is. Iedereen is feitelijk gevoelig maar vaak zit ons denken in de weg.

Anders jezelf kunnen en mogen zijn in de maatschappij, zonder jezelf erbuiten te hoeven sluiten. Want de meeste vluchten nog steeds in gelijkgestemde gemeenschappen waar ze zich veilig voelen om anders te zijn omdat daar iedereen anders is of trekken zich soilitair helemaal terug. 

Daarom is ons kantelhuis een tijdelijke en dynamische community
 
Want het is altijd de bedoeling om met de kennis , tools en de voeding die mensen hebben gekregen weer terug te gaan de maatschappij in.
Even tijdelijk samen zijn met mensen die allemaal bezig zijn met delen en liefde geven om op te kunnen laden. En van daaruit weer terug je bijdrage leveren in de maatschappij door de tools te delen met anderen die op jouw pad komen.

Een absolute aanrader. De film duurt ongeveer anderhalf uur. Wachtwoord voor Vimeo is CWDUTCH.

 

Deel

Deel iets waardevols met een ander

Deel wat onbetaalbaar is
Iets dat meer wordt door te delen
Volmaakt en tijdloos

Deel iets van wat je bezit
Niet alleen geld of goederen
maar deel iets wat je niet kunt pakken
Iets dat ongrijpbaar is,
maar wel beleefbaar

Deel iets dat je kunt doorvoelen en ervaren
tot in de kern van je zijn, van je ziel en geest
Zodat je kunt zeggen

Vandaag is een dag waarop ik iets toevoegde
aan menswaardigheid, een dag waarop ik rijker werd
Niet materieel rijker maar innerlijk

Vandaag is de dag dat ik deze wereld iets rijker
maakte in geluk, liefde, geduld, verdraagzaamheid,
begrip en vergeving

Want ik weet, dat geld of materie verminderen
door dit te delen, maar sommige dingen juist niet,
want er is een Bron, die nooit opdroogt,
die immer rijkerlijk stroomt vanuit Zijn
die meer wordt door “Delen”
die het begin is van Al
zonder einde

Dit is de Bron van gelukzaligheid,
van Almacht, creatie en volmaaktheid
Dit groeit en multipliceert, als het graan
dat wordt wedergeboren, door wie zaait
in de harten van mensen:
60, 70, 100-voudig

Misschien wel oneindig meer
Want een Meester, die geeft zich
helemaal!

John Kempen