Grip op je knip

Schulden hebben is een ware industrie geworden waar de economie voor een groot deel op draait, inzicht hierin krijgen helpt je er vrij van te breken. Omdat wij met ONS Kantelhuis regelmatig geconfronteerd worden met schulden die iemand in de weg staan om vooruit te kunnen komen in het leven, toch maar eens een blog met tips om weer grip op je knip en je leven te krijgen.

Schulden

 • Ruim een half miljoen huishoudens hebben problematische schulden. Dat wil zeggen: ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld.
 • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.
 • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
 • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.
 • In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is 42.900 euro bij gemiddeld veertien schuldeisers.

​Bron: Schuldhulpmaatje

De beste manier om van je schulden af te komen, is ze echt onder ogen te komen en actie te ondernemen, niets werkt zo bevrijdend als de waarheid.

 • Maak je post open!
 • Maak een duidelijk overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • Steek je kop niet in het zand maar blijf in communicatie met je schuldeisers om erger te voorkomen
 • Leer minimaliseren, wat heb je ECHT nodig?
 • Verkrijg inzicht in je koopgedrag, koop je om leegtes te vullen?
 • Eenzaamheid, zelfvertrouwen en liefde kun je niet weg- of aankopen!
 • Heb vertrouwen in jezelf, je kan veel meer dan je denkt
 • Vind overvloed in andere zaken dan geld
 • Maak meer gebruik van ruildiensten
 • Accepteer waar je staat, en creëer een visie voor de toekomst
 • Schaamte houdt je onnodig lang gevangen, vraag om hulp, dat werkt bevrijdend!
 • Stap uit je slachtofferrol
 • Onthoud goed dat je omstandigheden NIET bepalen WIE jij bent of WAT je waard bent.

Grip op geld, dat geeft rust. Je kunt pas inzicht krijgen als je overzicht hebt.
De eerste stap op weg naar overzicht is orde scheppen in de administratie.

Ik deel graag wat nuttige blogs en tips met je, om hier op een gestructureerde en oplossingsgerichte wijze mee aan de slag te gaan

In deel 1 van deze tutorial geef ik een paar tips en wordt een begin gemaakt met het opzetten van een overzicht van openstaande schulden.

In deel 2 leer je hoe je kunt berekenen hoe lang je moet aflossen bij een schuld of lening waar maandelijks rente in rekening gebracht wordt.

In deel 3 ga je verder met dat bestand en wordt uitgelegd wat het gebruik van het sneeuwbaleffect voor gevolgen heeft op de afbetalingsperiode van een schuld.

Een andere goede resource is Zelf je schulden regelen van het Nibud


Als je dit zelf (nog) niet kunt schakel dan in ieder geval hulp in van familie/vrienden, maatschappelijk werk, je gemeente of bijvoorbeeld
schuldhulpmaatje

Ik weet het zal even moeilijk zijn om alles onder ogen te komen, maar hou het einddoel voor ogen, waarheid en overzicht schept rust en hoop voor de toekomst!

Kijk ook eens kritisch hoe gevoelig jij bent voor marketing en reclameboodschappen, deze zijn er vaak op gericht om je een gevoel te geven dat je niet goed genoeg bent zoals je bent (bodyimage/lifestyle), of dat je leven niet compleet is zonder dat ene product, cursus (persoonlijke ontwikkeling) of dienst.

Vanuit ervaring en creativiteit heb ik ontdekt dat er voor vrijwel alles een gratis of goedkoop alternatief is!