Tussen wal en schip

Er is een snelgroeiende groep mensen die qua hulpverlening tussen wal en schip dreigt te vallen door een onverwachte wending in hun persoonlijke omstandigheden. En als je dan geen indicatie hebt voor geweld, psychiatrie of verslaving, dan wordt deze groep vaak aan hun “lot” overgelaten. Want voor deze groep, die geacht wordt zichzelf “geestelijk” en/of financieel te kunnen redden, zijn geen hulp, subsidiepotjes of vangnetten beschikbaar of zeer moeilijk vindbaar.

Vooral als je financieel in het grijze gebied terecht komt; tussen recht hebben op bepaalde inkomsten en toeslagen en deze ook daadwerkelijk ontvangen. Op papier is iemand dan in staat om zijn leven met enige moeite en inzet opnieuw op te kunnen bouwen. Maar de werkelijkheid laat helaas regelmatig ook een heel ander beeld zien; instanties kunnen elkaar op dat moment behoorlijk tegenwerken. Want als inkomsten dan niet worden ontvangen, maar wel door instanties worden meegerekend, dan is er al een gat aan het ontstaan. Dit wordt nog eens versterkt als de werkelijke leefkosten aanzienlijk hoger uitvallen dan de werkelijke inkomsten, omdat iemand bijvoorbeeld particulier iets moet huren na een scheiding om dakloosheid te voorkomen.

Op dat moment komt iemand in de “overleef stand” te staan, met nog maar 1 focus – hoe houd ik mijn hoofd boven water – en hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit. Ruimte om de levens ontwrichtende situatie te verwerken of er inzichten over te verkrijgen is er op dat moment niet. En vaak ontbreekt het ook aan de geestelijke veerkracht om echt uit de situatie vrij te breken; om van overleven weer naar leven te gaan. Op dat moment liggen burn-out, depressie en/of herhaling al om de hoek te loeren, met een verder afglijdende emotionele schaal in het vooruitzicht. Pas als een situatie dusdanig is ge√ęscaleerd en een situatie vrijwel uitzichtloos is geworden, dan pas komt iemand voor vergoeding en hulp in aanmerking. De weg terug is dan al onnodig lang geworden en de veerkracht vaak verdwenen.

Dit willen wij met ONS Kantelhuis graag voorkomen, door sneller in te kunnen grijpen en deze groep niet aan zijn lot over te laten! Een therapeutische time-out doet wonderen, het brengt inzichten en vernieuwd vertrouwen in eigen kracht en regie en geeft hoop voor de toekomst! Het maakt het verschil tussen een noodplan en een duurzaam toekomstplan.