De Kantelaars

 Quinta Ansem
Ik droom van een samenleving die naar de mens kijkt als uniek. Ik droom van een sociaal domein die nadenkt en handelt vanuit wat de mens werkelijk nodig heeft, wenst of vraagt. Die luistert en in staat is hierop in te spelen, zonder ‘ge-ja-maar’ en die ander ‘echt’ ziet met al zijn of haar ‘eigen – aardigheden’. Hoe dat ‘anders’ kan, daarover schrijf en spreek ik en is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid van mijzelf en anderen. Het gaat over het ‘fundamenteel anders denken, kijken, durven en het anders doen’! Ik deel mijn persoonlijke verhalen en die van anderen die mij inspireren. Zo draag ik mijn steentje bij aan het opstarten van unieke samenwerkingsprocessen die diepgaande verandering brengt in minimaal het denken en doen  bij professionals die werken met en voor mensen in een sociaal kwetsbare positie. En als het aan mij ligt, aan een verandering in onze gehele samenleving.

Klik hier voor mijn big WHY waarom ik me inzet voor ONS Kantelhuis

Sandra

Sandra  is een praktische  wereldverbeteraar, die een pionier van de nieuwe wereld is. Ze is een lichtend voorbeeld van persoonlijke kracht, anders denken, transformatie en lef. Haar passie is een andere, lichtere toekomst creëren door bewuste samenwerkingen te realiseren ten behoeve van een gelijkwaardige inclusieve wereld.  Als ervaringsdeskundige heeft ze een adviserende rol binnen ONS Kantelhuis ingenomen, waarbij de knelpunten uit haar eigen proces als startpunten voor beoogde transitie. Op dit moment is Sandra bezig haar eigen dromen te realiseren. We danken haar voor haar inbreng en bewogenheid. 

We hebben de neerwaartse spiraal ervaren, de opwaartse spiraal beklommen, voegden onze kennis, inzichten en ervaringen eraan toe en maakten van de spiraal een krachtige springveer om ONS Kantelhuis mee te lanceren.