Energy Medicine

BIj ONS Kantelhuis behandelen wij de mens vanuit een holistische zienswijze. Ons lichaam is een vernuftig instrument en hoe meer we over het lichaam begrijpen hoe meer we zelf de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid in de hand kunnen en zullen nemen. Nieuwe inzichten leiden immers vaak tot andere en bewustere keuzes.

Bloed wordt door ons lichaam heengepompt naar onze organen via onze bloedbaan, bestaande uit diverse soorten aderen. Eten dat we tot ons nemen, wordt in de organen omgezet in energie, en deze energie wordt ook ons lichaam heen getransporteerd. Echter in tegenstelling tot bloed en aderen zijn adem, energie en de energiebanen (meridianen) en knooppunten (chakra’s) niet zichtbaar. Dat wil echter niet zeggen dat deze er niet zijn.

In oudere culturen hadden ze hier al uitgebreid weet van, vooral in de oosterse geneeswijzen is deze kennis van het energielichaam bewaard gebleven en overgedragen naast de kennis van het fysieke lichaam. En inmiddels buigt de wetenschap zich ook steeds meer over het onderwerp en kunnen we in de quantumfysica dezelfde antwoorden vinden. Waar ons bloed vooral de fysieke processen van ons lichaam aanstuurt, geldt dat bij energie niet enkel voor ons lichaam en de fysieke processen, maar ook voor de emotionele en psychische processen.

Energy Medicine kent vele technieken zoals bijvoorbeeld yoga, shiatsu, acupunctuur, chakrawerk, bioresonantie, ayurveda, massage, creatieve therapie en breathwork als de meest bekenden. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van middelen zoals bij de voedingsleer, bachbloesemtherapie, homeopathie en de kruidenleer.