Hallo Kantelaars,

Van idealisme naar kapitalisme, de cyclus herhaalt zich.

Tiny Living is een heuse trend aan het worden en is zich grofweg op aan het delen in twee doelgroepen.

Een groep mensen die in Tiny Houses wil leven om de kosten voor levensonderhoud te minimaliseren en door het gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen

En een groep financieel draagkrachtige mensen die vooral vrijheid willen in bouwen en leefomgeving, of juist in de vorm van een community willen samenwonen met gelijkgestemden.

De aandacht voor Tiny Living is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven en is als gat in de markt opgepakt door ontwerpers en project ontwikkelaars wat de prijzen in ieder geval fors heeft opgedreven. Hierdoor wordt Tiny Living voor de eerste doelgroep al bijna niet meer haalbaar.

Laten we de cyclus zich weer herhalen of maken we het inclusief, kan het één dienstbaar zijn aan het ander of blijven we vanuit het oude paradigma dienstbaar aan het geld?

Deze week zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Westerveld. In hun gemeente ligt namelijk al een prachtige historische fundering van 200 jaar Maatschappij der Weldadigheid. Voor velen bekend uit het boek en de toneelstukken Het Pauperparadijs. Hoe mooi zou het zijn als we dit in huidige tijdsgeest kunnen innoveren van weldadigheid naar welbehagen met een methode die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. De gemeente Westerveld wil graag van betekenis zijn om als gemeente zichtbaar sociaal innoverend te zijn. Na 200 jaar Maatschappij der Welbehagen wordt het misschien tijd voor een update. We leven zoals Jan Rotmans dat zo fraai zegt niet langer in een tijdperk van veranderingen maar zitten in een verandering van tijdperk en dat vraagt om een visionaire blik. Het hebben van een visionaire blik geeft richting echter dat alleen is niet toereikend; om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen is meer nodig dan het veranderen van omgeving. Ook intern vraagt dat om grote shifts.

Health-Mag-Promo-Start
Wat kunnen we leren van Het Pauperparadijs en hoe zien wij een Maatschappij der Welbehagen voor ons?

Wat de link is tussen de maatschappij der Weldadigheid en met ONS Kantelhuis, is het feit dat we allebei ons richten op van betekenis te willen zijn voor de mensen die door wat dan ook even een ondersteuning kunnen gebruiken. Mensen die zich deze ondersteuning niet kunnen veroorloven, omdat het financieel kwetsbaar zijn vaak onderdeel is van hun situatie.

Wat onze idealistische visie tot een upgrade van de visie van 200 jaar geleden maakt, is het feit dat wij gaan voor een inclusieve maatschappij. Het samenbrengen van alle kennisgebieden en levensdomeinen, als ook de bijbehorende mensen die samen de maatschappij der welbehagen willen creëren vanuit betekenis geven.. Waardoor er niet zoals in het verleden een 'exclusieve' groep ontstaat die door Weldoeners geholpen dienen te worden tot volwaardige burgers. We zijn immers allemaal al volwaardige burgers.

Toen, 200 jaar geleden, waren er burgers en paupers. Zij die rechten hadden (en het zich financieel konden veroorloven) en zij zonder burgerrechten. Die laatste groep waren de paupers, de dieven en de zwervers. En alhoewel we nu allemaal burgerrechten hebben, is deze 2-deling er nog steeds. Sterker nog, Ze lijkt steeds erger te worden.

Door in ONS Kantelhuis uit te gaan van meerwaardecreatie en gelijkwaardigheid en geld in een ondersteunende rol plaatsen, in plaats van leidend, denken wij dat hierdoor een inclusieve, daadwerkelijk gekantelde mini-maatschappij met elkaar creëren, die naar buiten toe uitgedragen zal worden. En op deze wijze haar bijdrage te leveren aan een broodnodige verandering van onze gehele maatschappij.

Een maatschappij die vanuit een intern gevoel van welbehagen start. Een ouderwets woord dat staat voor eigen kracht en eigen regievoering. Wat alleen kan als er voldoende gevoel van eigenwaarde aanwezig is om eigen kracht circulair te kunnen inzetten voor ONS Kantelhuis.Herinnering

Velen hebben via email al aangegeven iets voor ONS Kantelhuis te willen gaan betekenen, geweldig! Om hier voor onszelf een duidelijke lijst van te kunnen maken willen we jullie graag verzoeken om ons deelnemers/vrijwilligers formulier (zie downloadknop) in te vullen en naar ons toe te mailen. We weten het is even dubbel werk, maar zo kunnen we jullie in de toekomst nog gerichter op de hoogte houden van de ontwikkelingen die specifiek voor jullie van toepassing zijn.
MailPoet