Permacultuur als model voor een duurzamere samenleving

De permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.

ONS Kantelhuis is zowel een fysieke als sociale vertegenwoordiging van permacultuur als model voor een duurzame samenleving.

Een prachtige lezing van Harvard University met spreker Starhawk over Permacultuur en aarde gerichte spiritualiteit als model voor duurzame communities en uiteindelijk een duurzamere samenleving.

De twaalf principes van permacultuurontwerp, zoals geschetst door Holmgren (2002) zijn:

01) observeren en communiceren;
02) vang en sla energie op;
03) verkrijg een opbrengst en herverdeel deze;
04) zelfregulering toepassen en feedback accepteren;
05) gebruik en waardeer hernieuwbare bronnen en diensten;
06) produceer geen afval;
07) ontwerp van patronen tot details;
08) integreren in plaats van segregeren;
09) gebruik kleine en duurzame oplossingen;
10) diversiteit gebruiken en waarderen;
11) gebruik randen en waardeer de marginale;
12) creatief gebruiken van en reageren op verandering.

Deze twaalf principes zijn tevens een kernset van ethiek: Earth Care, People Care en Fair Share en kunnen tevens als basis voor sociale permacultuur worden vertaald naar communities.