Onze Visie

  1. Er is een snelgroeiende groep mensen die qua passende hulpverlening tussen wal en schip dreigt te vallen door een onverwachte wending in hun persoonlijke omstandigheden. En als je dan geen geld en geen indicatie hebt voor hulpverlening bij bijv. geweld, psychiatrie of verslaving, dan wordt deze groep vaak aan hun “lot” overgelaten vaak met verdere escalatie vandien.
  2. De woningmarkt heeft een dieptepunt bereikt waarin sociale huisvesting amper nog beschikbaar is en al helemaal weinig ruimte overlaat voor eigen woonwensen en initatieven om duurzaam en vanuit minimalistische visie te leven in andere woonvormen.
  3. We raken door een kapitalistische individualistische economie steeds verder verwijderd elkaar en van de natuur; wat een negatieve invloed heeft op sociale cohesie, ons welzijn en onze geestelijke en fysieke gezondheid.
 Waarom een duurzame community als draagbasis voor tijdelijke opvang van mensen in een sociaal zwakke positie?  

Omdat wij geloven in de kracht van community en co-creatie. Omdat er van alles te ‘koop’ is voor persoonlijke ontwikkeling en lifestyle transformatie, maar slechts betaalbaar voor mensen met voldoende inkomen. Terwijl wij denken dat juist deze groep hier zo ontzettend veel aan kan hebben.  Juist voor deze doelgroep willen wij ook instrumenten  beschikbaar stellen via een ‘ander uitwisselingssysteem’. En omdat de meeste communities die in Nederland aan het ontstaan zijn, net zoals die in het buitenland voor en door mensen zijn die het zich financieel kunnen veroorloven, waardoor de ‘nieuwe samenlevingsvorm’ helaas de mensen in een zwakke sociale en financiele positie (weer) uitsluit.  Dat moet toch anders kunnen?

De permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.

Vaste en tijdelijke huisvesting

In de eerste opzet van het huis houden we rekening met een aantal vaste bewoners  die ieder tevens actief een expertise bijdrage in tijd leveren aan ONS Kantelhuis en haar 10 tijdelijke bewoners. Leven, wonen en werken met meerwaarde dus.

De vaste bewoners zijn en blijven autonoom, en passen binnen de visie van ONS Kantelhuis. Zij leveren daarnaast ieder vanuit eigen expertise of passie een unieke  bijdrage in tijd aan het huis en aan het vaste en wisselende activiteitenaanbod voor de tijdelijke bewoners. De tijdelijke bewoners verblijven volledig verzorgd  tijdens hun verblijf en dragen in ruil hiervoor weer bij aan het onderhoud van ONS Kantelhuis en ons voedselbos .

Mede-kantelaars en vrijwilligers

Mede-kantelaars van buitenaf stellen wij tegen zeer gunstige voorwaarden in de gelegenheid om bij ons workshops en activiteiten te komen verzorgen voor zowel onze tijdelijke bewoners als voor hun eigen externe bezoekers. Vrijwilligers zijn uiteraard ook onmisbaar in ons plan, zij dragen ONS Kantelhuis een warm hart toe en helpen vanuit hun betrokkenheid, talenten en passie waar mogelijk bij de opbouw van en het onderhoud van huis. Voor een continue doorstroom van vrijwillgers zullen wij o.a. aansluiting zoeken bij gemeenten en overkoepelende organisaties als WWOOF.

Samen leven als community

Dat kan nogal een uitdaging zijn. Hiervoor hebben wij een programma beschikbaar wat helpt om bewuster te kijken naar ‘wat er speelt in de interactie en communicatie met anderen en jezelf’ Maar vooral ook hoe je dat ‘reageren’ kunt veranderen als je ‘eigen reageren’  belemmerend is voor jezelf en voor het open samenleven binnen ONS KantelHuis en de maatschappij. Inclusiviteit van diversiteit staat hierin centraal.

Zelfvoorzienend leven

In ONS Kantelhuis streven we ernaar om op termijn zo zelfvoorzienend mogelijk te kunnen gaan leven. Dit houdt in dat oa op het programma staan om een eigen voedselbos en een fruit en noten boomgaard aan te leggen met daarnaast een medicinale kruidentuin.  Dit doen wij volgens de biologisch-dynamische teeltmethode uit de permacultuur. Waarbij we werken met respect voor en volgens het ritme en de principes van de natuur. Dit levert meer meer op dan alleen gezonde en hoogwaardige voeding; voeding als medicijn.

Dieren wonen te midden van hun voedsel in relatie met de natuur, wij mensen doen dat vaak niet meer en hierdoor zijn we deze belangrijke aardende verbinding grotendeels kwijtgeraakt. Zou het kunnen dat het vinden of creëren van een natuurlijke omgeving voor de mens, die alle zintuigen voedt, voedsel, geur, aangename kleuren en herinneringen verschaft, inclusief is, een enorme bijdrage kan leveren aan een diep ‘gewortelde’ levensvreugde? Wij denken van we!

Wij kunnen zelfvoorziend zijn mede door het innovatieve circulaire community verdienmodel dat wij eronder hebben zitten om het opvanggedeelte geheel te kunnen dragen. Een samenleving is slechts zo sterk als haar zwakste schakels, daarom ONS Kantelhuis, we dragen het samen. Een ander bijkomend voordeel is dat men als community bepaalde gebruiksgoederen  gemeenschappelijk kan aanschaffen en middels deelgebruik kan benutten.

Waarom een community en holistich opvanghuis in Nederland?

1. Omdat we hier ook genoeg mensen in een sociaal kwetsbare positie hebben die door ons systeem vaak nog verder ‘gekwetst’ worden  waar we graag iets ‘ondersteunend’ voor willen realiseren en
2. Omdat veel communities die nu aan het ontstaan zijn vaak alleen toegangelijk zijn voor mensen die enige vorm van kracht en financieën hebben om zichzelf ‘in te werken/kopen’.
3. Omdat wij geloven in de toekomst en kracht van sociaal ondernemen in de betekeniseconomie.

Dat kan en moet ons inziens dus echt anders!
We kunnen problemen niet altijd  wegnemen, wel kunnen we kijken naar de kern van de problemen en het vergroten van de individuele draagkracht en welzijn. Wij zetten ons in om een duurzaam, toetsbaar, dupliceerbaar en overdraagbaar model te ontwikkelen waarop ook in andere sectoren voortgebouwd kan worden. Een hele reeks Kantelhuizen, in iedere provincie 1 Kantelhuis,  lijkt ons dan ook een mooi haalbaar streven voor de toekomst.

Niet buiten maar IN de maatschappij

ONS Kantelhuis zal als centraal orgaan tevens een samenwerking aangaan met diverse instanties, boeren, middenstand en hulpverleners uit de regio, bijvoorbeeld te denken aan gemeenten, zorgverleners, schuldhulpverleners en maatschappelijk werk. De duurzame inloophuiskamer en storytelling avonden voor de regio maakt hier ook een onderdeel van uit. Ook zullen we werken aan een circulair geldmodel vanuit andere waardecreatie.

Reflectie en Connectie
Daar draait het om bij ONS Kantelhuis – download ook het werkdocument professionele nabijheid
Zonder Reflectie Geen Connectie | Reflecteren Nieuwe Stijl–methode
De (her)introductie van menselijk contact in een professioneel jasje