ONS Kantelhuis – The House of Shift –

Wij dromen van een plek, mensen en mogelijkheden om een bewuste, sociale en dynamische community te realiseren met daarbinnen centraal de  tijdelijke opvang voor mensen in een sociaal en financieel kwetsbare positie . Een time out plek midden in of nabij de natuur om weer op (veer)kracht te komen.

Een zelfvoorziendend circulair sociaal  project binnen de betekeniseconomie waarbij de thema’s zorg en welzijn, armoedebestrijding, het vergroten van bewustzijn,  eigen kracht (empowerment) en eigen verantwoordelijkheid, duurzaamheid en biologisch-dynamische landbouw centraal staan.

Ons Kantelhuis wordt een innovatief concept, waar mensen in een sociaal kwetsbare positie -tegen andere waarden dan geld- de ruimte krijgen voor een waardevolle therapeutische  time-out  van een paar weken. Gedragen door een betrokken en bewuste community van vaste bewoners en vrijwilligers. De initiatiefneemsters Quinta en Sandra willen met ONS Kantelhuis een andere toekomst creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien en te kantelen.

Een vooruitstrevende visie,  geheel in de geest van de nieuwe Omgevingswet ( de Omgevingswet heeft als doel om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen). Wij geven graag het voorbeeld hoe het ook anders kan, want het kan wel! Het vergt enkel een andere manier van denken en doen.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Wij zien een centraal gebouw voor ons op een flinke kavel, waar daaromheen ruimte is voor project gerelateerde bijgebouwen. Waarbij zoveel mogelijk ‘off the grid’ en duurzaam wordt gebouwd. Voor iedereen die daar woont is er tevens een programma beschikbaar dat ondersteunt  om  zichzelf emotioneel te bevrijden uit de greep weerstand; van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. Wat helpt om bewuster in het nu te kunnen leven en in verbinding met lichaam, hart, hoofd, onze aarde en elkaar en ziekten helpt begrijpen.

Nederland Kantelt
Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor communities en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van ervarings kennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering aldus transitie-expert J. Rotmans. Ons Kantelhuis heeft al deze elementen al in zich.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een tijdige timeout om verder afglijden te voorkomen. Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme, kennis, ervaringsdeskundigheid en een duidelijke visie ook uitvoerbaar, toetsbaar en duurzaam.