ONS KantelHuis – The House of Shift –

Wij dromen van een plek, mensen en mogelijkheden om een dynamische community voor sociaal kwetsbare mensen te realiseren. Een time out plek met een deel vaste bewoners ‘the keepers’ van het huis en een deel tijdelijke bewoners. Dat deel tijdelijke bewoning is voor sociaal (financieel) kwetsbare mensen.

Ons KantelHuis wordt een plek waar sociaal kwetsbare mensen kostenloos even een time-out van een paar weken kunnen nemen. Waar ze in ruil daarvoor actief meedoen en helpen  het huis realiseren en in stand te houden. En waar ze daarnaast ook aan een krachtig programma voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsvergroting deelnemen zodat ze daarna met een andere blik en een goed gevulde toolbox met technieken hun leven zelf weer kunnen oppakken. Dat is wat ONS Kantelhuis uniek en anders maakt.

Wij zien een centraal gebouw voor ons met daaromheen tiny houses of ander manieren van ‘wonen’ en zoveel mogelijk ‘of the grid’ gebouwd. Met een eigen voedselvoorziening en bijvoorbeeld een zwemvijver en nog meer… Voor iedereen die daar woont is er  een kantelprogramma op basis van PRI beschikbaar wat ze leert om  zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. Mindfulness helpt om bewust in het nu te leven en in verbinding met lichaam, hart en hoofd.

Een programma wat helpt om bewuster te kijken naar ‘wat er gebeurd in de interactie met anderen en jezelf’ Maar vooral ook hoe dat ‘reageren’ anders kan worden als je ‘eigen reageren’  belemmerend is voor jezelf en voor het open samenleven binnen ONS KantelHuis. Deze kennis neem je als waardevolle tool mee wanneer je weer je eigen leven oppakt.

Dit programma is er om een menswaardige (emotionele) basis te hebben voor een gezonde manier van zelfreflectie waarop een ‘open hart samenleving’ kan worden gebouwd en iedereen een bedding in kan vinden om een herstart te kunnen maken. Ik heb een plan voor wie dit wil lezen met nog veel meer ideeën dan hier beschreven staat. Hierin staan ook ideeen om  zo goed als 100% zelfstandig te kunnen worden en op den duur zo ‘of the grid’ als mogelijk te zijn.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, want wij zijn van mening dat iedereen, net als ons, recht heeft op een timeout om weer op kracht te komen en een herkansing.