ONS Kantelhuis – The House of Shift –

Wij droomden van een plek, mensen en mogelijkheden om een bewuste, sociale en dynamische community te realiseren met daarbinnen centraal de  tijdelijke opvang voor mensen in een sociaal en financieel kwetsbare positie . Een time out plek midden in  de maatschappij maar nabij de natuur om weer op (veer)kracht te komen.

Een zelfvoorziendend project binnen de betekeniseconomie waarbij de thema’s zorg en welzijn, armoedepreventie, gelijkwaardigheid, eigen kracht, duurzaamheid en permacultuur centraal staan.

Breaking NEWS

Het einde van een zoektocht … Dat ene plekje. Een plaats zonder haast. Een plaats om tot jezelf te komen, tijdelijk of voor langere tijd. In een rustig en vriendelijke dorpje in de provincie Groningen,  hebben wij gevonden wat we zochten! De afgelopen maand waren we druk in onderhandeling en het doet ons deugd om te kunnen aankondigen dat het ons is gelukt! Ons bod is geaccepteerd en als alles volgens planning verloopt is ons eerste Kantelhuis per 1 april 2019 een feit!

Wat is ONS Kantelhuis

Ons Kantelhuis is een innovatief concept en de missing link in zorg en welzijn. Waar mensen in een sociaal kwetsbare positie -tegen andere waarden dan geld- de ruimte krijgen voor een waardevolle therapeutische  time-out  van een paar weken. Gedragen door een betrokken en bewuste community van community leden en vrijwilligers. De initiatiefneemsters Quinta en Sandra willen met ONS Kantelhuis een andere toekomst creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien en te kantelen. De opvang is waar het om draait, de community is wat het draaidende houdt.

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Nederland Kantelt

Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor communities en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van ervarings kennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering. Aldus transitie expert Jan Rotmans.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme, kennis, ervaringsdeskundigheid en een duidelijke visie ook uitvoerbaar, toetsbaar en duurzaam.

Permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.