ONS Kantelhuis – The House of Shift –

Wij dromen van een plek, mensen en mogelijkheden om een bewuste en dynamische community met centraal daarin tijdelijke opvang voor mensen in een sociaal kwetsbare positie te realiseren. Een time out plek midden in of nabij de natuur. Met een deel vaste bewoners die hun droom willen leven en een deel tijdelijke bewoners die door omstandigheden even geen dromen meer durven hebben.

Ons KantelHuis wordt een plek waar mensen tegen andere waarden dan geld de ruimte voor een therapeutische time-out krijgen van een paar weken; onafhankelijk gedragen door een betrokken en bewuste community van vaste bewoners en vrijwilligers.

Een vernieuwend sociaal permacultuur project dat voor een kanteling gaat zorgen op diverse vlakken; opvang, wonen, welzijn, voeding, participatie en duurzaamheid. Middels een innovatief en circulair businessmodel vanuit meerwaardecreatie dat past in de betekeniseconomie. Door het combineren van een welzijnsproject met een betaalbaar woonconcept nemen wij een unieke positie binnen deze beweging in.

Wij zien een centraal gebouw voor ons op een flinke kavel met daaromheen tiny houses of ander manieren van ‘wonen’ en zoveel mogelijk ‘off the grid’ en duurzaam gebouwd. Voor iedereen die daar woont is er  een programma beschikbaar wat ze leert om  zichzelf te bevrijden uit de greep weerstand; van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. Wat helpt om bewuster in het nu te kunnen leven en in verbinding met lichaam, hart en hoofd.

Nederland Kantelt
Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor communities en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van ervarings kennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering aldus transitie-expert J. Rotmans. Ons Kantelhuis heeft al deze elementen al in zich.

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, want wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een timeout om weer op kracht te komen en een herkansing krijgt op een ander passender leven. Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme en visie ook uitvoerbaar en duurzaam.