ONS Kantelhuis – The House of Shift –

Wij dromen van een plek, mensen en mogelijkheden om een dynamische community met centraal daarin tijdelijke opvang voor mensen in een sociaal kwetsbare positie te realiseren. Een time out plek midden in de natuur met een deel vaste bewoners en een deel tijdelijke bewoners.

Ons KantelHuis wordt een plek waar mensen die onverwacht in een sociaal kwetsbare positie zijn gekomen even een time-out van een paar weken kunnen nemen in een dynamische betrokken community. Waar ze in ruil daarvoor actief meedoen en helpen  het huis realiseren en in stand te houden. Iedere tijdeljke bewoner kan daarnaast ook gratis aan een krachtig programma voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsvergroting deelnemen; zodat ze daarna met een andere blik en een goed gevulde toolbox met inzichten en technieken hun leven zelf weer kunnen oppakken. Dat is wat ONS Kantelhuis uniek en anders maakt.

Door het combineren van een welzijnsproject met een betaalbaar tiny-house woonconcept nemen wij een unieke positie binnen deze beweging in. Een beweging met significante meerwaarde voor zowel onze vaste als onze tijdelijke bewoners.

Wij zien een centraal gebouw voor ons met daaromheen tiny houses of ander manieren van ‘wonen’ en zoveel mogelijk ‘off the grid’ gebouwd. Voor iedereen die daar woont is er  een kantelprogramma beschikbaar wat ze leert om  zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. Wat helpt om bewust in het nu te kunnen leven en in verbinding met lichaam, hart en hoofd.

Nederland Kantelt
Waaraan is dat te merken? De verticale hiërarchie maakt steeds vaker plaats voor communities en netwerken. Ten tweede is onze economie digitaal en niet meer alleen gecentraliseerd maar ook gedecentraliseerd in andere waardesystemen. Ten derde zien we een verschuiving van macht. De macht van (ervarings kennis, expertise en netwerken die van onderop opwelt, aangedreven door nieuwe waarden wordt steeds groter. Deze drie transities zijn de voorbode voor radicale verandering aldus transitie-expert J. Rotmans. Ons Kantelhuis heeft al deze elementen al in zich.

Cocreatie is samenwerken aan een gezamelijk overeenkomstig doel, vanuit een WIJ-bewustzijn. Waarbij het niet langer uitmaakt wie het initiatief heeft opgestart dat zo hard nodig is, en wie er wat doet, of hoeveel iemand doet. Bij cocreatie draagt ieder naar vermogen en waarde bij.

Bij cocreatie gaat het erom dat we een hoger doel samen halen, en dat vraagt om  mensen die van meerwaarde willen zijn. Want het gezamelijke doel, ONS Kantelhuis dat is wat uiteindelijk belangrijk is..

ONS Kantelhuis is een initiatief van Stichting Herkansing, want wij zijn van mening dat iedereen, net als ons, recht heeft op een timeout om weer op kracht te komen en een herkansing krijgt op een ander passender leven. Idealisme is mooi, maar gecombineerd met realisme ook uitvoerbaar en duurzaam.